Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Studia archaeologica Brunensia
2016, vol. 21, iss. 2

Year: 2016
Publication year: 2016
ISSN: 1805-918X (print)
ISSN: 2336-4505 (online)

Table of contents:

[5]-8 Na památku prof. PhDr. Zdeňka Měřínského, CSc. Macháček, Jiří | pdficon
9-38 Osídlení kultury s moravskou malovanou keramikou v Nové Vsi u Oslavan (okres Brno-venkov) Hájek, Zdeněk; Humpolová, Alena; Čerevková, Alžběta | pdficon
39-60 Neolitická keramika z příkopu u jižního vstupu do rondelu v Těšeticích-Kyjovicích Válek, David | pdficon
61-74 Zur Datierung der Begleitkeramik der Glockenbecherkultur Benkovsky-Pivovarová, Zoja | pdficon
75-90 Archeologický výzkum mohyly a domu kůlové konstrukce ve Velkém Přítočně, okr. Kladno Menšík, Petr; Procházka, Milan | pdficon
91-112 Lokalizace polohy raně středověkého sídliště na lokalitě Břeclav-Líbivá na základě povrchové prospekce Vostrovská, Ivana | pdficon
113-138 Nejsou čáry jako čáry: inkrementální linie v mikrostruktuře zubů a jejich využití při analýze kosterních nálezů Hupková, Adela; Šáliová, Soňa; Králík, Miroslav; Malček, Róbert | pdficon
139-162 Validace metod virtuální restaurace a rekonstrukce v kosterní antropologii Šplíchalová, Ivana; Jandová, Marie; Urbanová, Petra | pdficon

Search


Advanced Search

Browse