Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Archaeologia historica
2017, vol. 42, iss. 1

Year: 2017
Publication year: 2017
ISSN: 0231-5823 (print)
ISSN: 2336-4386 (online)

Table of contents:

7-19 Novoveký sídliskový segment z Mužle-Čenkova Hanuliak, Milan | pdficon
21-45 Hynkovice – neznámá zaniklá středověká ves v Orlických horách Režný, Mojmír; Vích, David | pdficon
47-69 K problematike datovania vývojových fáz Urbanovej veže v Košiciach Krcho, Ján; Rusnák, Rastislav | pdficon
71-93 Vývoj historické zástavby parcely někdejšího domu č. 24 na Kopečné ulici v Brně Zůbek, Antonín | pdficon
95-115 Život na hranici města: príspevok k výsledkom archeologického výskumu Vodnej veže Šimončičová Koóšová, Petra; Sedláčková, Hedvika; Lesák, Branislav; Rohanová, Dana | pdficon
117-133 Stav a perspektivy bádání novověkého pohřebního ritu v Čechách Omelka, Martin; Řebounová, Otakara | pdficon
135-151 Pohřbívání na Moravě v 16.–18. století Králíková, Michaela | pdficon
153-185 Komplex zaniklých hřbitovů v Praze-Karlíně Kacl, Pavel; Průchová, Erika | pdficon
187-205 Pohřbívání ve vrcholném středověku a v novověku na Chrudimsku, Pardubicku a Kolínsku Frolík, Jan | pdficon
207-219 Výskum zaniknutého minoritského kostola a cintorína v Rade (okres Trebišov) Tajkov, Peter; Sukeník, Jozef | pdficon
221-231 Škapulíře z kostela sv. Jakuba v Brně Husseiniová, Andrea; Šlancarová, Věra | pdficon
233-243 Archeologický výzkum bojišť a vojenství raného novověku v českých zemích : historie, stav poznání, diskuse Matoušek, Václav | pdficon
245-259 Bílá Hora – bojiště třicetileté a studené války Bureš, Michal; Rytíř, Ladislav | pdficon
261-277 Nově identifikovaná novověká polní opevnění na Lhenicku (okres Prachatice) Konrádová, Monika; Vondrovský, Václav; Pták, Martin; John, Jan; Kocina, Jan | pdficon
279-295 Nález barokního kordu z Habřiny na Jaroměřsku ve východních Čechách Žákovský, Petr; Drnovský, Pavel | pdficon
297-317 Interpretace stavu výstroje padlých z prusko-rakouské války roku 1866 ve chvíli pohřbení do hromadného hrobu nedaleko České Skalice (okres Náchod) Holas, Matouš | pdficon
319-333 Předběžná interpretace objektů polního opevnění německého wehrmachtu u Pasohlávek (okres Brno-venkov) Zubalík, Jiří; Komoróczy, Balázs; Lukáš, Miroslav; Vlach, Marek | pdficon
Zprávy – Mitteilungen
335-337 XLVIII. mezinárodní konference archeologie středověku Pták, Martin | pdficon
337-341 Workshopy ke středověké a novověké keramice v Panské Lhotě v letech 2015 a 2016 Těsnohlídková, Kateřina; Slavíček, Karel; Žaža, Petr; Mazáčková, Jana | pdficon
342-343 Jan Klápště: The Archaeology of Prague and the Medieval Czech Lands, 1100–1600 Loskotová, Irena | pdficon
Kronika – Chronik
345-349 Vzpomínka na Zdeňka Měřínského (16.1.1948–9.9.2016) Kouřil, Pavel | pdficon
349-350 Životné jubileum Veroniky Plachej Harmadyová, Katarína | pdficon
351-354 Zkratky | pdficon
Dosavadní celostátní konference k problematice historické archeologie a jejich publikace | pdficon

Search


Advanced Search

Browse