[Vertanová, Silvia; Andoková, Marcela; Štubňa, Pavol; Moyšová, Stanislava. Tlmočník ako rečník]