Co je to život podle Marka A. Bedaua

Variant title
What is life according to Mark A. Bedau
Source document: Pro-Fil. 2017, vol. 18, iss. 2, pp. 2-11
Extent
2-11
  • ISSN
    1212-9097 (online)
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Abstract(s)
Příspěvek se zabývá možností filozofické definice života a kritickým rozborem definice navržené Markem A. Bedauem. Podle Bedaua je vytvoření definice života nejen možné, ale i užitečné z hlediska mnoha vědních oborů. Bedau odmítá pokusy definovat život za pomoci výčtu charakteristických vlastností. Navrhuje model minimálního chemického života, který nazývá Program-Metabolism-Container model (PMC model). Ten je charakterizován jako systém tří vzájemně se podporujících prvků: 1. programu v podobě dědičné informace, 2. látkové výměny, 3. obalu, zajišťujícího izolaci systému od vnějšího prostředí a zároveň identitu jednotlivého organismu. Pomocí PMC modelu minimálního chemického života lze úspěšně vyřešit otázky spjaté s charakterem a počátkem života, při jejichž řešení selhávají pokusy vycházející z jiných definic.
This article deals with the possibility of a philosophical definition of life and provides a critical analysis of Mark A. Bedau's definition. According to Bedau, it is possible to formulate a definition of life and it is also useful for many scientific disciplines. Bedau rejects attempts to define life using a list of characteristics. He proposes a model of minimal chemical life called Program-Metabolism-Container Model (PMC model). It is characterized as a system of mutually reinforcing elements: 1. a program in the form of hereditary information, 2. the existence of metabolism, 3. a container ensuring the insulation of the system from the external environment and the identity of the individual organism. PMC model of a minimal chemical life helps to solve issues related to the nature and origin of life. Other approaches have failed in attempts to solve these problems.
Note
  • Tento text vznikl jako výstup projektu FPVČ 2014 FF UP Olomouc "Živé a mrtvé pohledem filozofie".
Document
References:
[1] Bedau, M. A. (2008): What is life?, in Sarkar, S. – Plutynski, A. (eds.) A Companion to the Philosophy of Biology, Blackwell Publishing, 455–471.

[2] Bedau, M. A. (2012): Introduction to Philosophical Problems About Life, Synthese 185(1), 1–3. | DOI 10.1007/s11229-011-9872-1

[3] Bedau, M. A. (2014): The Nature of Life, in Luper, S. (ed.) The Cambridge Companion to Life and Death, Cambridge University Press, 13–29.

[4] Cairns-Smith, A. G. (2000): Seven Clues to the Origin of Life. Cambridge University Press.

[5] Cleland, C. E. – Chyba, C. F. (2002): Origins of Life and Evolution of the Biosphere, NASA's Astrobiology Magazine 32(4), 387–393.

[6] Gánti, T. (2003a): Chemoton Theory. Vol. I-II., Kluwer Academic – Plenum Publishers. | DOI 10.1007/978-1-4419-8903-1

[7] Gánti, T. (2003b): The Principles of Life, Oxford University Press.

[8] Jonas, H. (2000): The Phenomenon of Life: Toward a Philosophical Biology, Northwestern University Press.

[9] Keller, E. F. (2003): Making Sense of Life: Explaining Biological Development With Models, Metaphors and Machines, Harvard University Press.

[10] Machery, E. (2012): Why I Stopped Worrying about the Definition of Life… and Why You Should As Well, Synthese 185(1), 145–164. | DOI 10.1007/s11229-011-9880-1

[11] Monod, J. (1972): Chance and Necessity. An Essay of Natural Philosophy of Modern Biology, Vintage Books.

[12] Rasmussen, S. – Bedau, M. A. – McCaskill, J. S. – Packard, N. H. (2009): A Roadmap to Protocells, in Rasmussen, S. – Bedau, M. A. – Chen, L. – Deamer, D. – Krakauer, D. C. – Packard, N. H. – Stadler, P. F. (eds.) Protocells. Bridging Nonliving and Living Matter, MIT Press, 71–100.

[13] Schrödinger, E. (2004): Co je život?; Duch a hmota; K mému životu, Vutium.