Základy vizuální komunikace aneb jak se díváme na svět...

Author: Klein, Pavel
Source document: Theatralia. vol. 20, iss. 2, Supplementum, pp. 60-70
Extent
60-70
  • ISSN
    1803-845X (print)
    2336-4548 (online)
Type
Article
Language
Czech
License: Not specified license
Document
References:
[1] BENEŠ, Michal, Vítězslav PROCHÁZKA a Miluše SEDLÁKOVÁ. Působení vzhledu architektonických děl na člověka . Praha: VÚVA, 1988.

[2] COOPEROVÁ, Jean C. Ilustrovaná encyklopedie tradičních symbolů . Praha: Mladá fronta, 1999.

[3] GOETHE, Johann Wolfgang. Smyslově-morální účinek barev . Praha: Fabula, 2004.

[4] CHURCHILL, Elmer Richard. Kouzelná knížka optických iluzí . Praha: Portál, 2004.

[5] KANDINSKY, Wassily. Bod, linie, plocha . Praha: Triáda, 2000.

[6] KANDINSKY, Wassily. O duchovnosti v umění . Praha: Triáda, 1998.

[7] KESNEER, Ladislav. Muzeum umění v digitální době. Vnímání obrazů a prožitek umění v soudobé společnosti . Praha: Argo, 2000.

[8] PLESKOTOVÁ, Petra. Svět barev . Praha: Albatros, 1987.

[9] SECKEL, Al. Nová kniha optických iluzí . Praha: Albatros, 2005.