Náboženské motivy v tvorbě Josefa Suka

Title: Náboženské motivy v tvorbě Josefa Suka
Variant title:
  • Religious motifs in Josef Suk's works
Author: Charypar, Jan
Source document: Musicologica Brunensia. 2018, vol. 53, iss. 1, pp. 51-64
Extent
51-64
  • ISSN
    1212-0391 (print)
    2336-436X (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
This article deals with religious motifs in the works by the Czech composer Josef Suk. It focuses on Suk's personal and artistic relation to religion, on musical citations from sacred music in his works, and on his works which have topics closely related to religion. The findings give an image of the progress of the spiritual content of Suk's works during his lifetime.
References
[1] BERKOVEC, Jiří. Josef Suk (1874–1935): Život a dílo. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1956.

[2] BEZDĚK, Miloš. Otokar Březina a "Epilog" Josefa Suka. Tempo, 1934, roč. 13, č. 5, s. 168–170.

[3] Dějiny české hudební kultury 1890/1945. I. 1890/1918. Praha: Academia, 1972.

[4] FRÁNEK, Michal et. al. (eds.). Julius Zeyer, lumírovský básník v duchovním dění Evropy. Brno: Host, 2009.

[5] HELFERT, Vladimír. Jos. Suk: Meditace na staročeský chorál "Svatý Václave". Smetana, 1914, roč. 5, č. 1, s. 8.

[6] HOFFMEISTER, Karel. Josefa Suka symfonie "Asrael". Hudební revue, 1908, roč. 1, č. 3, 4, 5, s. 149–152, 193–196, 259–262.

[7] KVĚT, Jan Miroslav. Epilog, vrcholné dílo Josefa Suka. Tempo, 1933, roč. 13, č. 4, s. 97–104.

[8] KVĚT, Jan Miroslav. Ke vzniku některých Sukových skladeb: Julius Zeyer a Josef Suk. Tempo, 1934, roč. 13, č. 5, s. 152–153.

[9] KVĚT, Jan Miroslav (ed.). Josef Suk: Život a dílo: Studie a vzpomínky. Praha: Hudební matice Umělecké besedy, 1935.

[10] KVĚT, Jan Miroslav (ed.). Živá slova Josefa Suka. Praha: Topičova edice, 1946.

[11] Městské muzeum Sedlčany, inv. č. Su 73, Josef Suk: Hospodin jest můj pastýř – autograf skici.

[12] NEJEDLÝ, Zdeněk. Josef Suka "Zrání". Smetana, 1918, roč. 9, č. 1, s. 10.

[13] NOUZA, Zdeněk – NOVÝ, Miroslav. Josef Suk: Tematický katalog skladeb. Praha: Editio Bärenreiter, 2005.

[14] PECHÁČEK, Stanislav. Česká sborová tvorba 1800–1950. Praha: Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta, 2002.

[15] SMOLKA, Jaroslav. Hudba v první Československé republice. Praha: Akademie múzických umění, Hudební fakulta, 1999.

[16] SUK, Josef. Epilog [partitura]. Otakar Šourek (ed.). Praha: Hudební matice Umělecké besedy, 1939.

[17] SUK, Josef. Pod jabloní op. 20: Dramatická legenda o šesti obrazech na slova Julia Zeyera: Klavírní výtah. Karel Šolc (ed.). Praha: Hudební matice Umělecké besedy, 1945.

[18] SUK, Josef. Radúz a Mahulena: Hudba k pohádce Julia Zeyera: Klavírní výtah [zpracoval Roman Veselý]. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1955.

[19] SUK, Josef. Meditace na staročeský chorál "Svatý Václave" pro smyčcové kvarteto [partitura]. Zdeněk Nouza (ed.). Praha: Editio Bärenreiter, 2016.

[20] SVOBODOVÁ, Marie (ed.). Josef Suk: Dopisy nejbližším. Praha: Supraphon, 1976.

[21] ŠACH, Josef. Josef Suk: Vzpomínková mosaika. Praha: A. Neubert, 1941.

[22] ŠOUREK, Otakar. Sukovy písně. Tempo, 1934, roč. 14, č. 1, s. 6.

[23] ŠTĚDROŇ, Bohumír. Sukův Epilog: Josef Suk o své skladbě a víře v Boha. Lidové noviny, Brno, 14. 5. 1939, s. 5.

[24] ŠTĚPÁN, Václav. Novák a Suk. Praha: Hudební matice Umělecké besedy, 1945.

[25] VOJTĚŠKOVÁ, Jana (ed.). Josef Suk: Dopisy o životě hudebním i lidském. Praha: Editio Bärenreiter, 2005.

[26] VYCPÁLEK, Ladislav. Nedělní koncerty České filharmonie. Hudební revue, 1915, roč. 8, č. 1, s. 36–37.