1

Title: Religio
Year: 2018
Volume: 26
Issue: 1
Publication year
2018
ISSN
1210-3640 (print)
2336-4475 (online)
Studie – Articles
Title Document
Mýtus, biblická exegeze a teologie v katarském křesťanství | [3]–30
Zbíral, David
PDF
Rozhledy – Commentaries and discussions
Title Document
Sensing the Reformation: how media-historical narratives constrain the study of religious change | [31]–48
Kvíčalová, Anna
PDF
Illness narratives in the Esoteric vision of the world: Agnieszka Pilchowa's views and concepts | [49]–70
Trzcińska, Izabela; Świerzowska, Agata
PDF
Zprávy – News
Title Document
K jubileu profesora Pavla Spunara | [71]–75
Pavlincová, Helena
PDF
K životnímu jubileu Heleny Pavlincové | [77]–78
Papoušek, Dalibor
PDF
O ženách v české religionistice na olomoucké konferenci | [79]–81
Valtrová, Jana; Ondrašinová, Michaela
PDF
Recenze – Reviews
Title Document
[Franek, Juraj. Naturalismus a protekcionismus ve studiu náboženství] | [83]–86
Václavík, David
PDF
[Szaló, Csaba. Paměť míst: kulturní sociologie vzpomínání] | 86–88
Motal, Jan
PDF
[Sedláček, Tibor. Doklady raného náboženstva Churritov v starovekom Urkeši] | 88–91
Čech, Pavel
PDF
[Fárek, Martin; Jalki, Dunkin; Pathan, Sufiya; Shah, Prakash (eds.). Western Foundations of the Caste System] | 91–95
Menšíková, Tereza
PDF
hidden section Pokyny pro autory
Title Document
Pokyny pro autory | [97]
PDF