Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Religio: revue pro religionistiku
2018, vol. 26, iss. 1

Year: 2018
Publication year: 2018
ISSN: 1210-3640 (print)
ISSN: 2336-4475 (online)

Table of contents:

Studie – Articles
[3]-30 Mýtus, biblická exegeze a teologie v katarském křesťanství Zbíral, David | pdficon
Rozhledy – Commentaries and discussions
[31]-48 Sensing the Reformation: how media-historical narratives constrain the study of religious change Kvíčalová, Anna | pdficon
[49]-70 Illness narratives in the Esoteric vision of the world: Agnieszka Pilchowa's views and concepts Trzcińska, Izabela; Świerzowska, Agata | pdficon
Zprávy – News
[71]-75 K jubileu profesora Pavla Spunara Pavlincová, Helena | pdficon
[77]-78 K životnímu jubileu Heleny Pavlincové Papoušek, Dalibor | pdficon
[79]-81 O ženách v české religionistice na olomoucké konferenci Valtrová, Jana; Ondrašinová, Michaela | pdficon
Recenze – Reviews
[83]-86 [Franek, Juraj. Naturalismus a protekcionismus ve studiu náboženství] Václavík, David | pdficon
86-88 [Szaló, Csaba. Paměť míst: kulturní sociologie vzpomínání] Motal, Jan | pdficon
88-91 [Sedláček, Tibor. Doklady raného náboženstva Churritov v starovekom Urkeši] Čech, Pavel | pdficon
91-95 [Fárek, Martin; Jalki, Dunkin; Pathan, Sufiya; Shah, Prakash (eds.). Western Foundations of the Caste System] Menšíková, Tereza | pdficon
[97] Pokyny pro autory | pdficon

Search


Advanced Search

Browse