Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Museologica Brunensia
2018, vol. 7, iss. 1

Year: 2018
Publication year: 2018
ISSN: 1805-4722 (print)
ISSN: 2464-5362 (online)

Table of contents:

4 Úvodní slovo Jagošová, Lucie | pdficon
Studie – Articles
5-18 The personas method : a tool for communicating data from visitor studies Schweibenz, Werner; Wintzerith, Stéphanie | pdficon
19-24 Creating communities of wellness Van Hoven, Kristy | pdficon
25-33 Heritage education and students' training – case study Faculty of Humanities University of Primorska Lazar, Irena; Mileusnić, Zrinka | pdficon
34-47 The Basics of Museum Pedagogy course – a contribution to the current conception of the competence model of museum educators in the Czech Republic Drobný, Tomáš; Vykoupilová, Pavla | pdficon
Metodické a informační texty – Methodical and informative texts
48-54 Ke 40. výročí vydání Muzeologického slovníku Josefa Beneše Rutar, Václav | pdficon
Muzejní kritika – Museum review
55-57 Jak jde kroj, tak se stroj Trčálková, Magdaléna | pdficon
Zprávy – News
58-60 Future in children's hands - informal education as a tool for social change : The hands on! 2017 conference in the Czech Republic Brejchová, Denisa | pdficon
61-65 Mission and future of open air museums in the Czech Republic Kuminková, Eva | pdficon
66-67 Konference Aktuální trendy v muzejní prezentaci a edukaci II. : vliv digitálních technologií na dětského návštěvníka a mezioborové přesahy muzejní pedagogiky Jagošová, Lucie | pdficon
68-69 Pravidla pro přispěvatele | pdficon

Search


Advanced Search

Browse