How we understand the beats : the reception of the beat generation in the United States and the Czech lands

Image
Author: Zita, Antonín
Edition
First published
Place of publication
Brno
Publisher
Filozofická fakulta, Masarykova univerzita
Year of publication
2018
Extent
200 stran
Series
  • Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae = Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, ISSN 1211-3034; 482
ISBN
978-80-210-9048-4
978-80-210-9049-1 (online : pdf)
Language
English
Link to MU library catalogue: 6434975
Description
  • Kniha se zabývá srovnáním recepce autorů Beat Generation v USA a v Česku, a to ve dvou časových obdobích – v 50. a 60. letech 20. století a poté od 90. let až do současnosti. Zatímco samotné publikace Beat Generation autorů zůstaly nezměněné, kontexty těchto publikací byly zásadně odlišné: v USA byla díla autorů Beat Generation často redukována senzacechtivými kritiky na nevyzrálé vychvalování drog, sexu i násilí, v Československu naopak tito autoři získali přízeň čtenářů díky neobvyklosti svého literárního jazyka, kterou jejich próza a poezie představovaly na literárním trhu značně pokřiveném tezemi socialistického realismu. Tato studie tedy dokládá, jak mohou odlišné kontexty ovlivnit přístup čtenářů k literárnímu textu a jejich autorům, což ve výsledku pomáhá přeměnit daný text na odlišné umělecké dílo.
  • The book compares the reception of the Beat Generation authors in the United States and the Czech lands in two different time periods: in the 1950s and 1960s of the 20th century and then from 1990s until today. While the works of the Beat Generation authors remained the same, the contexts of the Beat publications could not have been more different: American critics frequently reduced the works of the Beats to a juvenile promotion of sex, drugs, and even violence; for Czechoslovak readers, the works of the Beats sharply contrasted with the official literature which followed the doctrine of socialist realism. Therefore, this study comments on how different contexts shape the readers' approaches to a literary text and their author, which then in turn help transform said text into a different work of art.
License: Not specified license
Rights holder
Antonín Zita
Masarykova univerzita
Rights access
embargoed access
hidden-section Motto
Page Chapter number Title
7 Motto | pdf icon Zita, Antonín
hidden-section Acknowledgments
Page Chapter number Title
8 Acknowledgments | pdf icon Zita, Antonín
Page Chapter number Title
9-23 1 | Introduction to the Beat Generation | pdf icon Zita, Antonín
hidden-section Theoretical background
Page Chapter number Title
24-35 2 | Theoretical background | pdf icon Zita, Antonín
Page Chapter number Title
36-47 3 | The United States of the fifties and the sixties: an introduction | pdf icon Zita, Antonín
Page Chapter number Title
48-82 4 | The reception in the United States: the fifties and the sixties | pdf icon Zita, Antonín
Page Chapter number Title
83-102 5 | The reception in the United States: current reception | pdf icon Zita, Antonín
Page Chapter number Title
103-118 6 | Czechoslovakia of the fifties and sixties: an introduction | pdf icon Zita, Antonín
Page Chapter number Title
119-142 7 | The reception in Czechoslovakia | pdf icon Zita, Antonín
Page Chapter number Title
143-162 8 | The reception in the Czech Republic | pdf icon Zita, Antonín
Page Chapter number Title
163-174 9 | The reception of the Beat Generation: a discussion | pdf icon Zita, Antonín
hidden-section Conclusion
Page Chapter number Title
175-177 Conclusion | pdf icon Zita, Antonín
hidden-section Summary
Page Chapter number Title
178-180 Summary | pdf icon Zita, Antonín
hidden-section Zusammenfassung
Page Chapter number Title
181-183 Zusammenfassung | pdf icon Zita, Antonín
hidden-section Bibliography
Page Chapter number Title
184-197 Bibliography | pdf icon Zita, Antonín
hidden-section Index
Page Chapter number Title
198-200 Index | pdf icon Zita, Antonín