Další aspekty slovosledu posesivních zájmen ve staré češtině

Title: Další aspekty slovosledu posesivních zájmen ve staré češtině
Source document: Navrátilová, Olga. Slovosled posesivních zájmen ve staré češtině. Vydání první Brno: Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, 2018, pp. 164-183
Extent
164-183
Type
Chapter
Language
Czech
Note
Obsahuje: 11.1 Otázka klitičnosti krátkých posesivních forem -- 11.2 Aktuální větné členění -- 11.3 Formální znaky analyzovaných prozaických textů a jejich podíl na slovosledu NP -- 11.4 Shrnutí
Rights access
embargoed access
License: Not specified license