Drobná opevněná sídla v Čechách a jejich místo v sídlištním vývoji 10.—13. století

Variant title
Kleine befestigte Herrensitze in Böhmen und ihre Stelle im Siedlungsprozess des 10.-13. Jahrhunderts
Author: Hejna, Antonín
Source document: Archaeologia historica. vol. 3, iss. [1], pp. 75-82
Extent
75-82
Type
Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document
References:
[1] Birnbaum, V., 1929: Románské emporové kostely v Čechách . Sborník K. B. Mádla. Praha, s. 49 n.

[2] Boháč, Zd., 1969: Dějiny osídlení středního Povltaví podle písemných pramenů . Sborník vlastivědných prací z Podblanicka, 10, s. 109-146.

[3] Dostál, B., 1970: K otázce velmožských dvorců u Slovanů . PA, 61, s. 270-279.

[4] Dubský, B., 1949: Pravěk jižních Čech . Blatná.

[5] Fiala, Zd., 1965: Přemyslovské Čechy . Praha.

[6] Hejna, A., 1971: Opevněné sídliště a dvorec s kostelem na lokalitě Chvojen, k. o. Jírovice, okres Benešov u Prahy . Zaniklé středověké vesnice v ČSSR 1. Uherské Hradiště, s. 47-58.

[7] Hejna, A.. 1972: Zu den Anfängen der Fürsten- und Herrensitze im westslawischen Raum . VPS, 7, s. 49-76.

[8] Hejna, A., 1976: Venkovská opevněná sídla 10.—13. století v Čechách . AR, s. 279-290.

[9] Hejna, A., 1977: Opevněná venkovská sídla doby přemyslovské v Čechách. Výsledky archeologického výzkumu z období 1965—1975 . Archaeologia historica. 2, s. 69-79.

[10] Horák, B., 1908—1909: Hradiště Plzenecké . PA, 22, s. 437-448; PA, 23, s. 161-166.

[11] Mencl, V., 1959: Architektura předrománských Čech . Umění, 7, s. 4 n.

[12] Mencl, V., 1965: Panské tribuny v naší románské architektuře . Umění, 13, s. 29—62.

[13] Menclová, D., 1972—1973: České hrady. I, II . Praha.

[14] Merhautová, A., 1971: Raně středověká architektura v Čechách . Praha.

[15] Niederle, L., 1925: Slovanské starožitnosti. III-2 . Praha, s. 607-640.

[16] Novotný, V., 1928: České dějiny. 1-3 . Praha, s. 14 n.

[17] Nový, R., 1972: Přemyslovský stát 11. a 12. století . Praha.

[18] Píč, J. L., 1892. Archeologický výzkum ve středních Čechách , Praha.

[19] Píč, J. L., 1909: Starožitnosti země České. III-1 . Praha.

[20] Radová, M., 1972: Architektura románská . Praha.

[21] Radová, M., 1977: Románské stavitelství . Praha.

[22] Richter, V., 1936: O účelu československých rotund . ČČH, 42, s. 263 n.

[23] Ruttkay, A., 1971: Druhá fáza kostolného cintorína v Kostolci pri Ducovom. Zaniklé středověké vesnice v ČSSR ve světle archeologických výzkumů . Sborník Muzea Uherské Hradiště, s. 29-48.

[24] Ruttkay, A., 1972: Výskum včasnostredovekého opevněného sídla v Ducovom, okr. Trnava . AR, 24, s. 130-139.

[25] Sláma, J., 1967: Příspěvek k vnitřní kolonizaci raně středověkých Čech . AR, 19, s. 433-445.

[26] Smetánka, Z. — Škabrada, J., 1977: Osídlení . In: Radová, M.: Románské stavitelství. Praha, s. 11-17.

[27] Šolle, M., 1966: Zur gesellschaftlich-geschichtlichen Entwicklung der westslawischen Burgwälle nach archäologischer Forschung . VPS, 6, s. 115 n.

[28] Štěpánek, M., 1965: Opevněná sídliště 8.—12. století ve střední Evropě . Praha.

[29] Turek, R., 1957: Die frühmittelalterlichen Stämmegebiete in Böhmen . Praha.

[30] Turek, R., 1963: Čechy na úsvitě dějin . Praha.

[31] Vogt, C., 1938: Die Burg in Böhmen bis zum Ende des 12. Jahrhunderts . Liberec-Leipzig.

[32] Wirth, Zd., 1955: Státní hrady a zámky . Praha.