Bývalý slovanský klášter na Sázavě, jeho sídlištní a kulturní význam

Variant title
Ehemaliges slawisches Kloster in Sázava
Source document: Archaeologia historica. vol. 3, iss. [1], pp. 255-262
Extent
255-262
Type
Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document
References:
[1] Bubeník, J., 1970: Příspěvek k poznání hradištního osídlení Posázaví . AR XXII, s. 286-306.

[2] Bubeník, J., 1971: Slovanské hradiště u osady Vraník . AR XXIII, s. 58-61.

[3] Bubeník, J., 1975: K topografii původní pozemkové držby sázavského kláštera . Sborník vlastivědných prací Podblanicka, s. 295-302.

[4] Fiala, Z., 1965: Přemyslovské Čechy . Praha, s. 92.

[5] Kosmova kronika česká . Přehled K. Hrdina, M. Bláhová. Praha 1972. s. 109.

[6] První pokračovatelé Kosmovi . Překlad K. Hrdina. Praha 1950, s. 66.

[7] Reichertová, K., 1972: Bývalý klášter sv. Prokopa v Sázavě . AR XXIV, s. 403-409.

[8] Reichertová, K., 1974: K dějinám a výstavbě slovanského kláštera na Sázavě . Památková péče, s. 209-226.

[9] Reichertová, K., 1975: Přínos archeologie ke středověké podobě bývalého slovanského kláštera na Sázavě . Sborník Z tradic slovanské kultury v Čechách, s. 27 n.

[10] Šmelhaus, V., 1964: Kapitoly z dějin předhusitského zemědělství . Rozpravy ČSAV. 74. Praha, s. 9.