Středověké podkovy ze zaniklé středověké osady Konůvky

Variant title
Mittelalterliche Hufeisen aus Konůvky
Source document: Archaeologia historica. vol. 4, iss. [1], pp. 295-302
Extent
295-302
Type
Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document
References:
[1] Beranová, M., 1970: Nejstarší slovanské podkovy a počátky novodobého zápřahu koní , Sborník Národního musea v Praze.

[2] Beranová, M., 1975: Zemědělská výroba v 11/14. st. na území Československa . Studie Archeol. ústavu ČSAV v Brně III. 1.

[3] Hanslian, A., 1931: Podkovářství , Slavkov u Brna.

[4] Jiřina, K., 1937: Příspěvek k dějinám podkovářství , Zemědělské rozpravy VIII., XI., XIII.

[5] Jiřina, K., 1958: Příspěvek k dějinám podkovářství v Čechách , Český lid, 45

[6] Klíma, B., jun. 1972: Rozbor hřebů z velkomoravského hradiště v Mikulčicích , Archeologické rozhledy XXVII. 2.

[7] Král, E., 1950: Základy podkovářství , Praha.

[8] Král, E., 1956, 1959, 1970: Podkovářství , Praha.

[9] Šaurová, D., 1961-64: První výsledky z výzkumu zaniklých středověkých vesnic na střední Moravě , VVM XVI .

[10] Šaurová, D., 1967: Zaniklá středověká osada Konůvky na Slavkovsku , VVM XIX .

[11] Šaurová, D., 1968: Zpráva o výzkumu zaniklých středověkých sídlišť na střední Moravě , Archeologické rozhledy XX.

[12] Šaurová, D., Systematický výzkum zaniklé středověké vesnice Konůvky na Slavkovsku , Sborník Zaniklé středověké vesnice v ČSSR ve světle archeologických výzkumů, Uherské Hradiště.

[13] Šaurová, D., 1973: Nejstarší hrnčířské čepele a rydla , VVM XXV .

[14] Šaurová, D., 1974: Hrnčířská pec a keramické čepele z Konůvek na Slavkovsku , Český lid, 61.

[15] Šaurová, D., 1974: Výsledky výzkumu na Slavkovsku v roce 1974 , Sborník Archaeologia historica I.

[16] Štěpánek, Fr., 1887: Nauka o kování koní , Praha.

[17] Wiklak, H., 1956: Chomato z XII. wieku , Wiad. archeol. 23.