Některé novější poznatky ke vztahu románských sakrálních a profánních objektů jižní Moravy

Title: Některé novější poznatky ke vztahu románských sakrálních a profánních objektů jižní Moravy
Variant title
Neue Erkenntnisse über romanische Sakral- und Profanobjekte in Südmahren
Source document: Archaeologia historica. 1981, vol. 6, iss. [1], pp. 239-248
Extent
239-248
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language