Charakteristika vývoje osídlení severní Moravy v 8.—15. století

Variant title
Charakteristik der Besiedlungsentwicklung Nordmährens im 8.—15. Jahrhundert
Author: Goš, Vladimír
Source document: Archaeologia historica. vol. 7, iss. [1], pp. 157-162
Extent
157-162
Type
Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document
References:
[1] Donat, P., 1980: Haus, Hof und Dorf im Mitteleuropa vom 7.—12. Jhdts . Berlin.

[2] Goš, V., 1973: Slovanská osada v Mohelnici , AR XXV, 371—379.

[3] Goš, V., 1980: K problematice výroby loštické keramiky , Sborník ze semináře Zkoumání výrobních objektů a technologií arch. metodami konaném dne 12. 12. 1978, Technické muzeum, Brno.

[4] Goš, V., Novák, J., Karel, J., 1977: K počátkům lokace Rýmařova , Středověká archeologie a studium počátků měst, Archeologický ústav, Praha, 70—74.

[5] Šaurová, D., 1980: Výrobní zařízení na keramiku v Konůvkách , Sborník ze semináře..., 101—112.

[6] Vignatiová, J., 1980: Sborník referátů ze sympozia "Slované 6—10. stol." , Břeclav-Pohansko 1978, 289—297.