K vývojů podkúvania na Slovensku v 16.—17. storočí

Variant title
Zur Entwicklung der Hufbeschläge in der Slowakei im 16. 17. Jahrhundert
Author: Baxa, Peter
Source document: Archaeologia historica. vol. 7, iss. [1], pp. 495-498
Extent
495-498
Type
Article
Language
Slovak
License: Not specified license
Summary language
Document
References:
[1] Bálint, L., 1962: A középkori Nyársapát lakóházai , A Móra Ferenc múz. evk., 39—116.

[2] Baxa, P., 1978: Prispevok k hospodárskym dejinám ranofeudálneho Uhorskóho statu . Bratislava, Rigorózna práca.

[3] Čangova, J., 1969: Graždanska postrojka v mestnosta "Selište" v Preslav , Izv, na Archeol. inst. 31, 211—229.

[4] Drenko, Z., 1969: Archeologický výskum hradu Sobotka pri Rimavskej Sobote , AR 21, 810—821.

[5] Kálmár, J., 1959: A füleki (Fiľakovo) vár XV. — XVII. századi emlókei , Rég. füz. 4, ser. II. Budapest.

[6] Kálmár, J., 1971: A régi magyar fegyverek . Budapest.

[7] Méri, I., 1954: Bezsámoló a Tiszalök-Rázompusztai és Túrkeve-Mórici ásatások eredményéröl II , AÉ 81, 138—154.

[8] Nikolova, J., 1974: Domašnij bit i oružje vo dvorce na cholme Carevec na osnovanii archeologičeskogo materiala . In: Carevgrad Trnov 2, 187—392. Sofia.

[9] Novotný, B., 1965: Nález železných predmetov v Nitre , SbFFUK XVI (Musaica V), 69—80.

[10] Schaafhausen, H., 1887: Hatten die Römer Hufeisen für ihre Pferde und Maultiere? , Jahrb. des Vereins von Alterthumsk. im Rheinlande 84, 28—54.

[11] Szabó, Gy., 1954: A falusi kovács a XV.—XVI. században , Folia archeol. 6, 123—145.

[12] Walter, E.—Vikić, B., 1955: Zbirka potkova u Arheološkom muzeju u Zagrebu , Starohrv. prosv. 4, 23—84.