Středověké hrnčířství v Lošticích. Pět let archeologických výzkumů města

Title: Středověké hrnčířství v Lošticích. Pět let archeologických výzkumů města
Variant title
Mittelalterliche Töpferei in Loštice. Fünf Jahre archäologischer Untersuchungen
Author: Goš, Vladimír
Source document: Archaeologia historica. 1983, vol. 8, iss. [1], pp. 197-210
Extent
197-210
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
References
[1] Březina, J., 1963: Zábřežsko v období feudalismu do roku 1848, Ostrava.

[2] Drobná, Z., 1957: Loštické poháry, k otázce jejich datování a slohového zařazení, ČL 44, 98—107.

[3] Goš, V., 1978: Havelkovo muzeum v Lošticích, Katalog archeologické sbírky, Zprávy ČSSA při ČSAV XX/5, 134—157.

[4] Goš, V., 1980: Keramika doby husitské na severní Moravě, AH 5, 369—374.

[5] Goš, V.—Novák J., 1976: Počátky výroby loštické keramiky, AR XXVIII, 399—404.

[6] Goš, V.—Novák, J.—Karel, J., 1977: K počátkům lokace Rýmařova, Středověká archeologie a studium počátků měst, Praha, Sborník příspěvků přednesených na celostátní konferenci středověkých archeologů v Hradci Králové 22.-27. září 1975, 70—74.

[7] Lang, A., 1961: Loštické poháry, Severní Morava 6, 54—63.

[8] Měřínský, Z., 1969: Přehled typů loštické keramiky, jejich vývoj a datování, VVM XXI, 89—105.

[9] Musty, J., 1974: Medieval pottery kilns, Medieval pottery from Excavations, Studies presented to G. G. Dunning, Edited by V. I. Evison, J. G. Hurst, H. Hodges, London.

[10] Nekuda, R., 1980: Korpus středověké keramiky datované mincemi z Moravy a Slezska, AH 5, 389—425.

[11] Plicková, E., 1959: Pozdišovce, Bratislava.

[12] Richter, M., 1969: Výzkum v Sezimově Ústí v l. 1966—68, AR XXI, 768—781.