Kovový nálezový inventář z hradu Vizmburku, k. ú. Havlovice, o. Trutnov. Předběžná informativní zpráva

Variant title
Das Fundinventar metallischer Gegenständte aus Burg Vizmburg, Katastralgemeinde Havlovice, Bez. Trutnov
Author: Hejna, Antonín
Source document: Archaeologia historica. vol. 8, iss. [1], pp. 491-502
Extent
491-502
Type
Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document
References:
[1] Hejna, A., 1962: Soubor nálezů z hrádku Bolkova v severovýchodních Čechách , PA 53, 455—473.

[2] Hejna, A., 1974: Bradlo u Hostinného nad Labem — Příspěvek k výzkumu opevněných sídel v severovýchodních Čechách , PA 65, 365—418.

[3] Hejna, A., 1976: Výsledky výzkumu zaniklého hradu Vizmburku, okr. Trutnov , AR XXVIII, 613—624, 715—717.

[4] Hejna, A., 1980: Pokračující výzkum hradu Vizmburku, k. o. Havlovice, o. Trutnov v letech 1976—1979 , AK XXXII, 306—311, 360.

[5] Lochmann, Z., 1981: Kovové nálezy z hradu Vizmburku , dipl. práce, FF UJEP, Brno.

[6] Šimák, J. V., 1932: Historický vývoj Čech severovýchodních do XV. věku . Česká Skalice.