Tvrz v Rýmařově (okr. Bruntál)

Variant title
Die Feste in Rýmařov (Bez. Bruntál)
Source document: Archaeologia historica. 1992, vol. 17, iss. [1], pp. 225-232
Extent
225-232
Type
Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document
References:
[1] BELCREDI, L., 1989: Terminologie, třídění a kód středověkých kovových předmětů , AH 14, 437—472.

[2] GOŠ, V., KAREL, J., NOVÁK, J., 1975: Nadzemní objekt 14.—15. stol. v Rýmařově-Hrádku , ČSlM, série B, XXIII, 110—120.

[3] GOŠ, V., KAREL, J., NOVÁK, J., 1985: Počátky osídlení Rýmařova , PA LXXVI, 184—227.

[4] HANULIAK, V., 1988: Malé opevnené stredoveké sídla v Liptove , AH 13, 299—306.

[5] CHOTĚBOR, P., 1989: Nejstarší podoby výstavby českých tvrzí (do pol. 14. stol.) , AH 14, 257—270.

[6] ŠTĚPÁN, V., 1992: Šumperk na počátku 15. století, Severní Morava , v tisku.