Archeologické nálezy skla na moravských opevněných sídlech

Title: Archeologické nálezy skla na moravských opevněných sídlech
Variant title
Archäologische Glasfunde von mährischen befestigten Siedlungen
Source document: Archaeologia historica. 1994, vol. 19, iss. [1], pp. 431-436
Extent
431-436
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
References
[1] ČERNÁ, E., 1977: Středověké sklo z hrádku "Kulatý kopec" u zaniklé vsi Koválov, AH 2, 161—165.

[2] FRÝDA, F., 1988: Skleněné číše tzv. českého typu a jejich postavení v hmotné kultuře středověkých Čech, Sborník kruhu přátel Muzea hlavního města Prahy 1, 175—187.

[3] HEJDOVÁ, D.—FRÝDA, F.—ŠEBESTA, P.—ČERNÁ, E., 1983: Středověké sklo v Čechách, AH 8, 243—266.

[4] HETTEŠ, K., 1958: O původu skla svatovítské mozaiky v Praze, ZPP XVIII, 22—30.

[5] HIMMELOVÁ, Z., 1990a: Sklo ze zaniklé středověké osady Konůvky, ČMM LXXV, vědy společenské, 131—140.

[6] HIMMELOVÁ, Z., 1990b: Sklo středověkého Brna, AH 15, 437—446.

[7] HIMMELOVÁ, Z., v tisku: Archeologické nálezy z hradu Melic na Vyškovsku (duté sklo), VVM.

[8] MĚCHUROVÁ, Z., 1987: Shrnutí výsledků výzkumů v Konůvkách, ČMM LXXII, vědy společenské, 113—120.

[9] RICHTER, M., 1982: Hradišťko u Davle, městečko ostrovského kláštera. Praha.

[10] UNGER, J., 1977: Archeologický výzkum hrádku "Kulatý kopec" na zaniklé vsi Koválov u Žabčic, okres Brno-venko v letech 1973—1976. AH 2, 155—159.

[11] UNGER, J., 1981: Nálezy z objektu datovaného mincí na tvrzišti "Kulatý kopec" u Žabčic (okr. Brno-venkov), AH 6, 315—323.

[12] UNGER, J., 1991: Dokončení archeologického výzkumu vnitřního hradu v Lelekovicích, okr. Brno-venkov, AH 16, 233—239.

[13] ZHÁNĚL, J., 1967: Biskupský hrad Melice I, II, Zprávy Vlastivědného muzea ve Vyškově č. 71 a 72.

[14] ZHÁNĚL, J., 1971: Biskupský hrad Melice III, Zprávy Vlastivědného muzea ve Vyškově č. 73.