Kámen středověkých staveb na Moravě

Source document: Archaeologia historica. 1996, vol. 21, iss. [1], pp. 509-512
Extent
509-512
Type
Article
Language
Czech
License: Not specified license
Document
References:
[1] BARTH V., ZAPLETAL J. (1978): Geologie razovského paroklastického komplexu v Nízkém Jeseníku . - Sbor. Geol. věd, Geol., 32, 97-128. Praha

[2] DVOŘÁK J. (1993): Geologie Moravy a Slezska . - Sbor. přispěv, k 90. výročí narození prof. K. Zapletala. 41-58. Brno

[3] DVOŘÁK J. (1995): Fe-rudy v okolí Plavče s. od Znojma . - Zprávy o geol. Výzk. v roce 1994, str. 42. Praha

[4] DVOŘÁK J. (1996a): Stavební kamenný materiál středověkých staveb na jižní Moravě . - Jižní Morava, 32, 35 (v tisku)

[5] DVOŘÁK J. (1996b): Horninový materiál středověkých staveb v Olomouci . - Ročenka Ústavu památkové péče v Olomouci (v tisku)

[6] DVOŘÁK J. (1950): Charakteristika křídy severozápadní Moravy . - Vlastivěd, věst. moravský, 5, 87-95. Brno

[7] ZAPLETAL J. (1992): Origin of a stone material of Romanesque architectural elements of the Přemyslide palace in Olomouc and those of tehe Melice Gothic castle . - Scripta, 22, Geology, Fac. Sci Masaryk Univ., Brno, 41-45. Brno

[8] UNGER J., PROCHÁZKA R. (1995): Počátky katedrály sv. Petra a Pavla v Brně ve světle archeologických výzkumů . - Brno v minulosti a dnes, 13, 90-111. Brno