Prubířství a prubířská keramika

Variant title
Das Probieren und die Probierkeramik
Source document: Archaeologia historica. 2001, vol. 26, iss. [1], pp. 43-53
Extent
43-53
  • ISSN
    0231-5823
Type
Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document
References:
[1] AGRICOLA, J.-JEŽEK, B.-HUMMEL, J., 1933: Dvanáct knih o hornictví a hutnictví . Praha.

[2] BAYLEY, J., 1992a: Metalworking Ceramics , Medieval Ceramics 16, 3-10.

[3] BAYLEY, J., 1992b: Lead metallurgy in late Saxon and Viking England . In: Willies, L.-Cranstone, D. (editors): Boles and Smeltmills. Report of a seminar on The History and Archaeology of Lead Smelting held at Reeth, Yorkshire 15-17 May 1992, 6-8.

[4] BAYLEY, J., 1996: Innovation in later medieval urban metalworking , Historical Metallurgy 30, 67-71.

[5] ČSS, 1996: Montanistický výzkum historických důlních děl v regionu Kutná Hora. Etapová zpráva za období 1995/96 . Nepublikovaná zpráva. Česká speleologická společnost, ZO 5-05 Trias Pardubice

[6] ČSS, 1997: Montanistický výzkum historických důlních děl v regionu Kutná Hora. Etapová zpráva za období 1996/97 . Nepublikovaná zpráva, Česká speleologická společnost, ZO 5-05 Trias Pardubice.

[7] ERCKER, L.-VITOUŠ, P., 1982: Kniha o prubířství . Praha.

[8] GREENWOOD, N. N.-EARNSHAW, A., 1993: Chemie prvků . Praha.

[9] JIRKOVSKÝ, R., 1956: Prubéřství a zásady vzorkování . Praha.

[10] KRULIŠ, I., 1966: Přínos Chr. A. Schlütera a Gabriela Jarsc k dějinám tavení rud v Jáchymově . In: Dolování v Jáchymově. Praha.

[11] LABUDA, J., 1997: Montánna archeológia na Slovensku , Slovenská archeológia 45, 83-156.

[12] LEMIGER, E., 1912: Královská mincovna v Kutné Hoře . Praha.

[13] PURŠ, I., 2000: Prubířství a alchymie . In: Jasná hodina III. Kutná Hora.

[14] SMOLÍK, J., 1971: Pražské groše a jejich díly (1300-1547) . Praha. (Reprint vydání z roku 1894.)

[15] PLEVA, F., 1997: Ledeč nad Sázavou, dějiny města . Ledeč nad Sázavou.

[16] ZPRÁVA, 1899: Zpráva archaeologického sboru "Vocel" v Hoře Kutné a okolí za rok 1897-1899 . Kutná Hora.