Daily life in the charterhouses of Lethenkow and Lechnitz in the ate middle ages as seen in the acta of the Carthusian General Chapter

Variant title
Každodenní život v kartouzách Letanovce (Kláštorisko, Lapis Refugii) a Lechnice (Červený Kláštor, Vallis Sancti Antonu) v pozdním středověku z pohledu usnesení generální kapituly řádu kartuziánů
Author: Hogg, James
Contributor
Charvát, Petr (Translator of Summary)
Malovecká, Milota (Translator of Summary)
Source document: Archaeologia historica. 2004, vol. 29, iss. [1], pp. 421-452
Extent
421-452
  • ISSN
    0231-5823
Type
Article
Language
English
License: Not specified license
Document
References:
[1] A. MIRAEUS, Origines cartusianorum monasteriorum per orbem universum , Cologne 1609, p. 39.

[2] B. PEZ, Thesaurus anecdotorum novissimus , Vol. 6, pars 3, Vienna-Augsburg-Graz 1729, pp. 1-6.

[3] J.-B. MITTARELLI u. A. COSTADONI, Annales Camaldulenses , Vol. 8, Venetiis 1764, pp. 534-535; Vol. 9, p. 417.

[4] K. WAGNER, Analecta Scepusii sacri et profani , Pars III: "Series priorum de Lechniz, seu de Valle S. Antonii ordinis Carthusianorum", Posonii et Cassoviae 1778, pp. 173-195.

[5] J. BÁRDOSY, Supplementum analectorum terrae Scepusiensis , et Leutschoviae 1802, pp. 433-439.

[6] S. STASZIC, O ziemiorodzwie Karpatów, i innych gór i równin Polski , Warszawa 1815.

[7] G. FEJÉR (ed.), Codex diplomatics Hungariae ecclesiasticus ac civilis , Vol. I-XI, Budapest 1829-1844.

[8] L. PIETRUSIŃKI, Podróże przejazdki i przechadzki po Europie , Vol. 4, Warzsawa 1845.

[9] L. RZYSZEWSKI u. A. MUCZKOWSKI (eds.), Codex Diplomaticus Poloniae , Vol. 1, Warszawa 1847, pp. 249-252.

[10] M. ZIELENIEWSKI, Wody lekarskie szczawnickie , Kraków 1852, pp. 118-121.

[11] L. ZEJSZNER, Spiz, Bibliotheka Warszawska , Vol. 3 (1854), pp. 16-17.

[12] E. JANOTA, Wiadomości historyczne i geograficzne o Zywiecczłyznie [historical and geographical facts about the area of Zywiec], Cieszyn 1859.

[13] A. THEINER, Vetera monumenta historica Hungariae sacrom illustrantia , Vol. 1, Romae 1859, p. 541.

[14] E. JANOTA, Przewodnik w wycieczkach na Babią Górę, do Tatr i Pienin [Guide to Babia Góra, Tatra and Pieniny], Kraków 1860, pp. 56-57.

[15] W. ANCZYC, " Czerwony Klasztor w Pieninach ", in Kalendarz Józefa Ungera z roku 1864.

[16] E. JANOTA, " Zapiski o zaludnieniu Dunajca i Popradu na Spizu ", in Rocznik Towarzystwa Naukowego Krakowskiego Vol. 32 (1864).

[17] S. MORAWSKI, Sądecczyzna za Jagiellonów z miasty spiskiemi i księstwem oświęcimskim , Vol. 2, Kraków 1865, pp. 66-67, 132-133, 145-146, 417-419.

[18] W. ELIASZ-RADZIKOWSKI, Ilustrowany przwodnik do Tatr, Pienin i Szczawnicy [Guide to Tatras, Pieniny and Szawnica], Poznań 1870, pp. 224-232.

[19] Fr.PIEKOSINSKI (ed.), Kodeks dyplomatyczny katdery krakowskiej św. Waclawa , Kraków 1874, pp. 192 194.

[20] V. LUDOMERSKY, Historia Rubri Claustri , Prešov 1875.

[21] S. WEBER, " Von Bela in der Zips nach Szczawnica ", in Jahrbuch des Ungarischen Karpathenvereins 3 (1876), pp. 250-267.

[22] J. CSONTOSI, " Adalek a szepességi XV. század könyvtaraklov ", in Magyar Könyvszemle (1880), pp. 328-363.

[23] B. G[USTAWICZ], "Czerwony Klasztor" [Kartause Lechnitz], in Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych ziem słowiańskich [Geographical Handbook for Poland and the Slav Countries], Vol. 1, Warszawa 1880, pp. 848-849.

[24] B. GUSTAWICZ, Wycieczka w Czorsztyncseskie , Warszawa 1880, p. 259.

[25] S. WEBER, Zipser Geschichts- und Zeitbilder , Leutschau 1880, pp. 106-109.

[26] S. ZALESKI, Czerwony Klasztor w Pieninach. Szkic historyczny [History of the charterhouse of Lechnitz], Kraków 1880.

[27] B. GUSTAWICZ, Przyczynek do flory pieninskiej , Kraków 1881, p. 4.

[28] A. SZILAGY, Catalogus codicum Bibliothecae Universitatis Regiae Scientiarum Budapestinensis , Budapest 1881.

[29] D. N., " U stóp Pienin ", in Biblioteka Warszawska, Vol. 2 (1882), pp. 364-374.

[30] F.A. LEFEBVRE, Saint Bruno et l'Ordre des Chartreux , 2 vols., Paris 1883, Vol. 2, p. 291.

[31] C.L. DEDEK, A karthausiák Magyarországbon , Budapest 1889, pp. 97-106, 110-116, 176-178, 203-208, 221-224.

[32] W. ELIASZ-RADZIKOWSKI, Ilustrowany przewodnik do Tatr i Pienin [Guide to Tatras and Pieniny], Kraków 1886. pp. 331-333.

[33] C. LE COUTEULX, Annales Ordinis Cartusiensis ab anno 1084 ad annum 1429 , 8 vols., Montreuil-sur-Mer 1887-91, Vol. 4, pp. 482-483.

[34] M. SCHMAUK, Supplementum analectorum terrae Scepusiensis II , Szepesváraljae 1889.

[35] A. SZILAGY, Catalogus Manuscriptorum Bibliothecae Universitatis Regiae Scientiarum Budapestensis , Pars I, Budapest 1889.

[36] A. SZILAGY, Catalogus Manuscriptorum Bibliothecae Universitatis Regiae Scientiarum Budapestensis , Pars II: Diplomatarium Autographum e collectione Prayana, Budapest 1894.

[37] A. SZILAGY, Catalogus Manuscriptorum Bibliothecae Universitatis Regiae Scientiarum Budapestensis , Pars III: Catalogus Collectionis Kaprinayanae, Budapest 1907.

[38] L. LE VASSEUR, Ephemerides Ordinis Cartusiensis , 5 vols., Montreuil-sur-Mer 1890-93, Vol. 5: Index Tertius.

[39] G. VALLIER, Sigillographie de l'Ordre des Chartreux , Montreuil-sur-Mer 1891, pp. 178, 427-430 (1 Seal).

[40] S. AND., " Czerwony Klasztor ", in Wielka Encyklopedia Powszechna Illustrowana, Vol. 13-14, Warszawa 1894, p. 859.

[41] N. MOLIN, Historia cartusiana ab origine Ordinis usque ad tempus auctoris anno 1638 defuncti , 3 vols., Tournai 1903-06, Vol. 1, p. 395.

[42] S. WEBER, Supplementum III. analectorum terrae Scepusiensis , Lösce 1908.

[43] W. BARANA, J. DABROWSKIEGO, J. ňOSIA, J. PTASNIKA, & S. ZACHOROWSKIEGO, Sprawozdanie z poszukiwanie na Węgrzech dokonanych z ramienia Akademii Umiejetnoszci , Kraków 1912, pp. 19, 21, 23, 237, 240, 242.

[44] ANON. [L. Jacquermart, P. de Farconnet, B.-M. Dubosquet, G Hulsbosch], Maisons de l'Ordre des Chartreux. Vues et Notices , 4 vols., Vol. 1: Montreuil-sur-Mer-Tournai, Vols. 2-4: Parkminster 1913-19, Vol. 4, pp. 141-142.

[45] W. SEMKOWICZ, Spisz, Orawa i okręg czadecki w świetle polskich praw historycznych , Kraków 1920.

[46] M. ORLOWICZ, Illustrowany przewodnik po Spiszu, Orawie i Liptowie Czadeckim , Lwów-Warszawa 1921, pp. 114-117.

[47] Clement BOHIC, Chronica Ordinis Cartusiensis (Ab anno 1084 ad annum 1510), 4 vols., Vols. 1 & 2: Tournai 1911, 1912; Vols. 3 & 4: Parkminster 1922, 1954, Vol. 3, p. 19.

[48] V. CHALOUPECKY, Staré Slovensko , Bratislava 1923, p. 107.

[49] M. PAJDUŠ, Klaštorisko , Levoča 1924.

[50] J. KVAČALA, Dejiny reformácie na Slovensku 1517-1711 , Bratislava 1935.

[51] J. LIPTAK, Das Rote Kloster und Frater Cyprianus , Kežmarok 1937.

[52] W. SEMKOWICZ (ed.), Słowacja i Słowcy , Vol. 1, Kraków 1937, pp. 152-153.

[53] J. ŠPIRKO, Husiti, jiskrovci a bratrici v dejinach Spiša (1341-1462) , Spišská Kapitula 1937, pp. 85-86.

[54] J. BORBALA, Szepes varmegye közékori falképei , Budapest 1938.

[55] M. MALECKI, Język polski na poludnie od Karpat , Zakopane 1938.

[56] E. BARTONIEK (ed.), Codices manu seripti Latini , Vol. 1: Codices Latini Medii Aevi, Budapest 1940.

[57] J. VENCKO, " Z dejín okolia Spišskeho hradu ". Spišské Podhradie (1941), pp. 257-259, 330-333.

[58] F. ZAGIBA, Dejiny slovenskej hudby od najstaršich čias až do reformácie [Art History of Slovakia up to the Reformation], Bratislava 1943, pp. 62, 78.

[59] F. BOKES, Dejiny Slovenska a Slovákov od najstaršich čias po oslobodenie [History of Slovakia until the liberation], Bratislava 1946, p. 84.

[60] J. TURSKA (ed.), Inwentarz rękopisów Biblioteki Zakladu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu , Vol. 1, Bratislava 1948, p. 73; Vol. 2, Bratislava 1949, p. 172.

[61] V. KONEČNÝ, " Rekonštrukčné práce na Červenom Kláštore ", in Pamiatky a múzeá 3 (1954), pp. 74-77.

[62] V. MENCL, " Stavebná minulost Červeného Kláštora ", in Pamiatky a múzeá 3 (1954), pp. 69-74.

[63] J. REPČÁK, " Červený Kláštor ", in Pamiatky a múzeá 3 (1954), pp. 66-69.

[64] J. ROSS, " Problémy konzervácie a obnovy Červeného Kláštera ", in Pamiatky a múzeá 3 (1954), p. 175.

[65] E. PAVLIK, Sprievodca Spišskou Magurou , Bratislava 1955, pp. 32-41.

[66] S. PISOŇ, Pieniny a Červený Kláštor , Bratislava 1955.

[67] H. PIENKOWSKA u. T. STAICH, Drogami skalnej ziemi. Podtatrzańska wlóczęga krajoznawcza , Kraków 1956, p. 399.

[68] M. GOTKIEWICZ, Reformacja i kontareformacja na Spiszu , NP 7 (1958), pp. 73-94.

[69] F. KLIZNY (ed.), Štátny archív v Prešove [State Archives in Prešov], Bratislava 1959.

[70] I. KOTVAN, Inkunábuly Univerzitnej knižnice v Bratislave [Early Printed Books in the University Library of Bratislava], Bratislava 1960.

[71] L. MEZEY, Codices Latini medii aevi Bibliothecae Universitatis Budapestensis , Budapest 1961.

[72] W. URBAN, " Znaczenie archiwów Bardiowa i Preszowa dla badań dziejów Małopolski " [The Importance of the Archives of Bardejov and Presov for historical research on Małopolska], in Małopolskie Studia Historyczne, Vol. 2, Kraków 1961, pp. 73-82.

[73] J. GRZESIOWSKI & J. PIOTROWICZ, " Sól małopolska w nadaniach i przywilejach dla klasztorów (do początku XVI wieku) ", in Studia materialy zup solnych w Polsce, Vol. 1 (1965), p. 146.

[74] M. LACKO, " Camaldulense Hermits in Slovakia (Zobor Červený Kláštor) ", in Slovak Studies 5, Historica 3, Cleveland-Rome 1965, pp. 99-204.

[75] B. VARSIK, Husitské revolučné hnutie a Slovensko , Bratislava 1965, pp. 59-61.

[76] B. S. KUPSC (ed.), Katalog rękopisów Biblioteki Narodowej , Vol. 5, Warszawa 1966, p. 251.

[77] J. KÚTNIK, " K predkartuziánskym dejinám Červeného kláštora pri Dunajci ", in Nove obzory 8 (1966), pp. 176-194.

[78] Sz. MORAWSKI, Album Szczawnicy. Zbiór najcelniejszych i najpiekniejszych krajobrazów z pobliskich Pienin i nadbrzezi Dunajca [Pictures of the most beautiful and interesting places in Pieniny and on the River Dunajec], sygn. IV 5630, Catalogue des manuscrits de la Bibliothèque Nationale, Vol. 5, Warszawa 1966.

[79] W. POCIECHA, W. URBAN, & A. WYCZAŃSKI (eds.), Acta Tomiciana , Breslau-Krakow-Poznań 1966, pp. 112, 363-364.

[80] ANON., " Červený Kláštor ", in Súpis pamiatok na Slovensku [Catalogue of the Monuments of Slovakia], Vol. 1, Bratislava 1967, pp. 274-275, Vol. 2, Bratislava 1968, p. 185.

[81] ANON., " Červený Kláštor ", in Súpis pamiatok na Slovensku [Catalogue of the Monuments of Slovakia], Vol. 2, Bratislava 1968, p. 185.

[82] I. KOTVAN, Inkunábuly v Košiciach v Jasove v Spišskej Kapitule , Košice 1967.

[83] J. KUZMIK, " Knižnice na Slovensku " [The Libraries of Slovakia], in Humanismus a renesancia na Slovensku v 15.-16. storočí, Bratislava 1967, p. 426.

[84] E. PETÁCH, Pieniny-Červený Kláštor , Košice 1967, pp. 17-55.

[85] M . LACKO, " Camaldulense Red Monastery - Červený Kláštor (according to its Liber Actuum Capitulorum) ", Slovak Studies 9, Historica 6, Cleveland-Rome 1969, pp. 113-232.

[86] M. SLIVKA, " Kláštorisko. Skala útočišťa " [= Lapis refugii], in Vlastivedný časopis 18 (1969), No 1, pp. 39-41.

[87] J. BEŇKO, " Osídlenie severného Spiša do polovice 14. storočia ", in Historické štúdie 15 (1970), pp. 172-175.

[88] V. JANKOVIČ, " Z kultúrnej činnosti kamaldulov v Červenom kláštore " [on the cultural activities of the Camaldolese monks of the Red Monastery], in Sbornik Slovenskeho Národného múzeá 64 (1970), Historia 10, pp. 121-132.

[89] L. MEZEY, " Die Devotio Moderna der Donauländer Böhmen, Österreich und Ungarn ", in Acta Litteraria Academiae Scientiarum Hungaricae, Vol. 12, Budapest 1970, Parts 1-2, pp. 37-51.

[90] M. SLIVKA, " Kláštorisko v Slovenskom raji alebo Skala útočišta " [= Lapis refugii], in Nové obzory 12 (1971), pp. 261-280.

[91] ANON., Dejiny Levoče , Bd. 1, Košice 1974.

[92] J. SOPKO, " Stredoveké rukopisy na Spiši ", in Spišské mesta v stredoveku, Košice 1974, pp. 114-120.

[93] I. SULKOWSKA-KURASIOWA & S. KURAŚ (eds.), Zbior dokumentów Malopolski , Vol. 7, Wrocła-Warszawa-Kraków-Danzig 1975, pp. 195-196.

[94] A. FODOR, " Az Egyetemi Könyvtar Karoling-kari Deuteronomium töredéke a lechnici kartauziak könyvtarabo . [Fragmentům Deuteronomium aevi Carolini e Bibliotheca Carth. Lechicensi.]", in Magyar Könyvszemle 92 (1976), pp. 371-382.

[95] A. FODOR, " Die Bibliothek der Kartause Lechnitz in der Zips vor 1500 ", in P. DEZSÉNYISZEMZÖ and. L. MEZEY (eds.). Armarium. Studia ex historia scripturae librorum et ephemeridum, Budapest 1976, pp. 49-70.

[96] P. J. GAJDOS, Book Production and Libraries of the Carthusians in Slovakia , Slovak Studies 16, Historica 13, Cleveland-Rome 1976, pp. 185-220.

[97] Š. PASIAR, Dejiny knižnic na Slovensku , Bratislava 1977, pp. 20-29, 35-38.

[98] A. FODOR, A lehniczi kartauzi könyvtár [The library of the charterhouse of Lechnitz], Diss., Budapest 1978.

[99] ANON., Slovensko. Dejiny [Slovakia: History], Bratislava 1978, p. 295.

[100] ANON., " Červený Kláštor ", in Encyklopédia Slovenska, Vol. 3, Bratislava 1979, p. 369.

[101] I. KOTVAN, Inkunábuly na Slovensku , Bratislava 1979.

[102] R.M. ZAWADZKI, Spuscizna pisarska Stanislawa ze Skarbimierza. Studium źródloznawcze , Kraków 1979, pp. 50-52.

[103] E. MADAS, " Egy XV szazadi karthauzi kórus-lectionarium töredéke az Egyetemi Könyvtarban . [Fragmentum cuiusdem lectionarii chori Cath. in Univ. Bibl.]", in Magyar Könyvszemle 96 (1980), pp. 156-159.

[104] J. SOPKO, Codices latini medii aevi qui olim in Bibliothecis Slovaciae asservabantur et nunc in Hungaria et Romania asservantur , Bratislava 1982.

[105] G. SCHWENGEL, Propago sacri Ordinis Cartusiensis (Mss. Pelplin Mon. Kart. 8 & British Library London Add. 17085-17094), Analecta Cartusiana 90/1-90/11, 21 vols., 1981-84, passim.

[106] M. ZADNIKAR and A. WIENAND, Die Kartäuser: Der Orden der schweigenden Mönche , Cologne 1983, - Article H. Rüthing, "Zur Geschichte der Kartausen in der Ordensprovinz Alemannia inferior von 1320 bis 1400", pp. 139-67, here p. 139.

[107] J.-P. ANIEL, Les Maisons de Chartreux: Des origines à la chartreuse de Pavie , Bibliothèque de la Société Française d'Archéologie 16, Geneva 1983, p. 46, Plate. 43.

[108] J. KLOCZOWSKI,, " Les chartreux et la Pologne médiévale ", in B. BLIGNY u. G. CHAIX (eds.), La Naissance des chartreuses, Grenoble 1986, pp. 295-309.

[109] J. BUKOVSKÝ, Kartuziánská architektura v Čechách a na Moravě ve světle nových objevů . Diss. Praha 1992.

[110] C. DEPTULA, Czorsztyn czyli Wronin. Studium z najstarszych dziejów osadnictwa na pograniczu polska-węgierskim w rejonie Pienin , Lublin 1992.

[111] R. WITKOWSKI, " The bibliography of the former Charterhouse in Zips (Spizz) ", in Analecta Cartusiana 62:1 (1993), pp. 290-292.

[112] L. KOSZTA, " Lehnic ", in G. KRISTÓ (Hg.), Korai magyar történeti Lexikon, 9-14 szadad, Budapest 1994, pp. 401-402.

[113] C. DEPTULA, " Geneza zamku czorsztyńskiego i jego rol w rejonie Pienin - legendy, domysly i fakty ", Prace Pienińskie 7 (1995), pp. 4-16.

[114] D. GASAJ, Červený Kláštor, The Red Monastery , East Slovak Museum 1995 (also avaiable in German).

[115] H. RUCIŃSKI, " U dramatycznych początków Czerwonego Klasztoru ", in Prace Pienińskie 7 (1995), pp. 17-21.

[116] R. WITKOWSKI, " The Two Medieval Charterhouses in Zips and their Libraries ", in Analecta Cartusiana 130:10 (1996), pp. 45-70.

[117] S. A. SROKA, " Contacts of the Zips (Spisz) Carthusians with Poland in the Middle Ages ", in Analecta Cartusiana 130:14 (1997), pp. 87-113.

[118] A. DEVAUX, L'Architecture dans l'Ordre des Chartreux , 2 vols., Analecta Cartusiana 146 (1998), Vol. 1, pp. 35, 137.

[119] S. A. SROKA, " Kartuzi w Lechnicy i ich kontakty z Krakówem " [The Carthusians of Lechnitz and their contacts with Kraków], in Kartuzi, Teksty, Książki, Biblioteki, Vol. 1, Warszawa 1999, pp. 137-143.

[120] In the Bibliotheka Ossolineum are conserved: Ms. 2226/III. Historia Ordinis Cartusianorum ас Camaldulensium una et bonorum ad eos spectantium in comitatu Scepusi .

[121] In the Bibliotheka Ossolineum are conserved: Ms. 9694/III. Historia Ordinis Carthusianorum ac Camaldulensium una et bonorum ad eos spectantium in comitatu Scepusiensi. Ab anno post Christum natum 1299 .

[122] In the Bibliothèque Nationale, Paris: Ms. Fonds Français 25949: Rôles d'imposition et d'Amendes , Vol. 6: amongst others Lechnitz.