K současnému stavu a ochraně archeologických nemovitých kulturních památek

Variant title
Der heutige Zustand und Schutz der archäologischen unbeweglichen Kulturdenkmäler
Author: Sokol, Petr
Source document: Archaeologia historica. 2005, vol. 30, iss. [1], pp. 55-65
Extent
55-65
  • ISSN
    0231-5823
Type
Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document
References:
[1] PRINC, M., 1999: Archeologické nálezy, kulturní památky a jejich ochrana , in: Beneš, A.-Michálek, J.-Zavřel, P.: Archeologické nemovité památky okresu České Budějovice, Díl I. Soupis a studie, České Budějovice, 197-204.

[2] SOKOL, P., 2004: Archeologické nemovité památky v okrese Plzeň-jih , in: Jižní Plzeňsko II, Plzeň, 51-80.

[3] SOKOL, P.-WIZOVSKÝ, T., 2002: Archeologické nemovité kulturní památky na Plzeňsku. Dílčí výsledky státního úkolu obnovy identifikace archeologických nemovitých kulturních památek , Sborník Západočeského muzea v Plzni, řada Historie XVI, Plzeň, 195-207.