Pohřební oděv Jana Zhořeleckého z královské hrobky v katedrále sv. Víta na Pražském hradě

Title: Pohřební oděv Jana Zhořeleckého z královské hrobky v katedrále sv. Víta na Pražském hradě
Variant title
Begräbnisgewand von Jan Zhořelecký aus der königlichen Gruft im Sankt-Veits-Dom in der Parger Burg
Source document: Archaeologia historica. 2006, vol. 31, iss. [1], pp. 403-412
Extent
403-412
  • ISSN
    0231-5823
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
References
[1] BAŽANTOVÁ, N., 1993: Pohřební roucha českých králů, Praha.

[2] BAŽANTOVA, N., 1988: Mitra svatého Václava. In: Památky a příroda, 7, 401-406.

[3] BOUCHER, F., 1997: A history of Costume in West, London. Reprinted z Paris 1965.

[4] BRAVERMANOVÁ, M.-OTAVSKA, V., 2000: Románská tkanina z královské hrobky na Pražském hradě. In: Archaeologia historica 25, 405-428.

[5] BRAVERMANOVÁ, M.-LUTOVSKÝ, M., 2001: Hroby, hrobky a pohřebiště českých knížat a králů, Praha.

[6] BRAVERMANOVÁ, M., 2005: Hroby knížat, Hroby králů, Hroby světců českého původu pohřbených na Pražském hradě, Hroby významných činitelů duchovního stavu. In: Pražský hrad ve světle pohřbívání v době přemyslovské a lucemburské. Castrum Pragense 7, Praha

[7] BRAVERMANOVÁ, M.-KLOUDOVÁ, R.-OTAVSKÁ, V.-VRABCOVÁ, A., 2005: Pohřební roucho Karla IV. z královské krypty v katedrále sv. Víta. In: Archaeologia historica 30, 471-496.

[8] CIBULKA, J., 1928: Královská hrobka v Chrámě sv. Víta na Hradě Pražském. In: Umění II, 41-44.

[9] DAVENPORT, M., 1948: The book of costume, New York.

[10] FLURY-LEMBERG, M., 1988: Textile conservation. Abegg-Stiftung, Riggisberg.

[11] GELTE, R., 1883: Johann von Görlitz. In: Neues Lausitzisches Magazin 59, 1-201.

[12] GLÜCKSELIG, L., 1855: Der Prager Dom zu St. Veit, Praha, Litoměřice.

[13] GOLLEROVÁ-PLACHÁ, J., 1937: Látky z pražské královské hrobky, Praha.

[14] HILBERT, K.-MATIEGKA, J.-PODLAHA, J., 1930: Královská hrobka v chrámě sv. Víta na Hradě pražském. In: Památky archeologické XXXVI (1928-1930), 241-257.

[15] HOUSTON, M., 1996: Medieval Costume in England and France. The 13th, 14th and 15th Cenruries, Toronto, Ontario. Reprinted z London 1939.

[16] KLOUDOVÁ, R., 2005: Zpráva o konzervování pláště z hrobu Jana Zhořeleckého. Nevytištěno. Uloženo v dokumentaci oddělení uměleckých sbírek Správy Pražského hradu pod inv. č. PHA 53, nestr.

[17] KYBALOVA, L., 2001: Dějiny odívání. Středověk, Praha.

[18] MONNAS, L., 1986: Developments in figured velvet weaving in Italy during the 14th Century. In: Bulletin de Liaison du Centre International d'etude des Textiles Anciens, I., II., 63-100.

[19] MORAVCOVÁ, M., 1972: Hedvábné látky v českých pramenech. In: Národopisný věstník československý VII, č. 1-2, 131-161.

[20] Restaurátorská zpráva z 30. 11. 1985. Nepublikováno. Uloženo v dokumentaci oddělení uměleckých sbírek Správy Pražského hradu pod inv. č. PHA 4.

[21] RULÍK, J., 1804: Náležité vypsaní hrobů královských a knížecích v hlavním kostele na hradě Pražském, Praha.

[22] VLČEK, E., 1999: Čeští králové I. Atlas kosterních pozůstatků českých králů a přemyslovské a lucemburské dynastie s podrobným komentářem a historickými poznámkami, Praha.

[23] WINTER, Z., 1893: Dějiny kroje v zemích českých od počátku století XV. až po dobu bělohorské bitvy, Praha.

[24] WIRTH, Z., 1936: Královská hrobka v chrámě sv. Víta na Hradě pražském. In: Umění IX, 77-78.

[25] ZÍBRT, Č., 1892: Dějiny kroje v zemích českých od dob nejstarších až po války husitské, Praha.