Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Pod ochranou Kleió: historické obory na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity

Contributor: Borovský, Tomáš (editor) ; Němec, Jiří (editor)
Edition: Vydání první
Place of publication: Brno
Publisher: Masarykova univerzita
Publication year: 2019
Extent: 164 s.
Series: MUNI ARTS 100
ISBN: 978-80-210-9258-7; 978-80-210-9259-4 (online : pdf)
DOI: 10.5817/CZ.MUNI.M210-9259-2019
Show more...
Rights access: embargoed access

Table of contents:

7 Úvodem Borovský, Tomáš; Němec, Jiří | pdficon
Institucionální vývoj historických oborů
11-12 Založení Masarykovy univerzity a její filozofické fakulty Němec, Jiří | pdficon
13-28 Pospolu, a přece rozděleni : Historický ústav / Ústav pomocných věd historických a archivnictví Bárta, Stanislav; Němec, Jiří | pdficon
29-36 Tradice v novém: proměny studia dějin umění : Seminář dějin umění Kroupa, Jiří | pdficon
37-40 Cesta brněnské archeologické školy : Ústav archeologie a muzeologie Kostrhun, Petr | pdficon
41-45 Etnologové a tradice – most mezi minulostí a současností : Ústav evropské etnologie Drápala, Daniel | pdficon
46-48 Zásadní mezníky ve vývoji brněnské muzeologie : Oddělení muzeologie ústavu archeologie a muzeologie Kirsch, Otakar | pdficon
Historie
51-52 Rudolf Urbánek (1877–1962) : "Mé místo je jinde" Borovský, Tomáš | pdficon
52-53 František Hrubý (1897–1943) : průkopník hospodářských a sociálních dějin Borovský, Tomáš | pdficon
53-54 Rudolf Holinka (1899–1953) : "Nechci podceňovat metodu, ale bráním znalost faktů" Borovský, Tomáš | pdficon
54-55 Josef Macůrek (1901–1992) : nemo ultra posse tenetur Borovský, Tomáš | pdficon
56-57 Jaroslav Kudrna (1926–1996) : na rozlehlém poli dějin a historického myšlení Borovský, Tomáš | pdficon
57-58 Jaroslav Marek (1926–2011) : strážce kontinuity Borovský, Tomáš | pdficon
59-60 Jaroslav Mezník (1928–2008) : od středověkého města k Chartě 77 Borovský, Tomáš | pdficon
60-62 Josef Válka (1929–2017) : hospodářská základna, kulturní jednota Borovský, Tomáš | pdficon
62-63 Jan Janák (1932–2008) : nenápadný půvab dějin správy Borovský, Tomáš | pdficon
63-64 Ctibor Nečas (1933–2017) : historie jako prostředek proti kolektivnímu zapomnění Němec, Jiří | pdficon
64-65 Jiří Malíř (1949) : rodem Valach, rozhledem Evropan, profesí historik Borovský, Tomáš | pdficon
Pomocné vědy historické a archivnictví
66-67 Václav Hrubý (1885–1933) : "Ctižádost objevovati nové světy" Bárta, Stanislav | pdficon
67-68 Jindřich Šebánek (1900–1977) : český diplomatář jako vědeckopedagogický program Havel, Dalibor | pdficon
68-69 Sáša Dušková (1915–2002) : významná badatelka a editorka v oboru středověké diplomatiky Vašků, Vladimír | pdficon
69-70 Miroslav Flodr (1929–2015) : brněnské diplomatické škole navzdory Havel, Dalibor | pdficon
71-72 Jiří Sejbal (1929–2004) : zakladatel moderní vědecké numizmatiky na Moravě Grossmannová, Dagmar | pdficon
72 Vladimír Vašků (1933) : zakladatel raně novověké diplomatiky Krmíčková, Helena | pdficon
Dějiny umění
73-74 Eugen Dostál (1889–1943) : představitel vídeňské školy dějin umění v Brně Jakubec, Ondřej; Nokkala Miltová, Radka | pdficon
74-75 Antonín Friedl (1890–1975) : "intuitivní" znalec středověkého malířství Jakubec, Ondřej; Nokkala Miltová, Radka | pdficon
76-77 Albert Kutal (1904–1976) : systematický znalec středověkého sochařství Jakubec, Ondřej; Kroupa, Jiří; Nokkala Miltová, Radka | pdficon
78-79 Václav Richter (1900–1970) : historik architektury a jeho filozofický výklad uměleckého díla Jakubec, Ondřej; Kroupa, Jiří; Nokkala Miltová, Radka | pdficon
79-81 Zdeněk Kudělka (1926–2000) : "přesný a pestrý" historik barokní a moderní architektury Jakubec, Ondřej; Kroupa, Jiří; Nokkala Miltová, Radka | pdficon
81-82 Jaroslav Sedlář (1936) : historik moderního umění mezi výkladem jeho poetiky a filozofující estetiky Kroupa, Jiří | pdficon
82-83 Ivo Krsek (1922–1993) : objevitel a znalec moravského barokního malířství Jakubec, Ondřej; Nokkala Miltová, Radka | pdficon
83-85 Jiří Kroupa (1951) : "sociolog vidění" na cestě k historickému objasňování smyslu uměleckého díla Jakubec, Ondřej; Kroupa, Jiří | pdficon
85-86 Lubomír Slavíček (1949) : galerijní expert a znalec sběratelství 16.–20. století Jakubec, Ondřej | pdficon
Archeologie
87-88 Eduard Šimek (1883–1963) : zakladatel archeologie na brněnské univerzitě Kostrhun, Petr | pdficon
88-89 František Kalousek (1901–1988) : budovatel brněnské archeologické školy Kostrhun, Petr | pdficon
89-90 Bořivoj Dostál (1929–1994) : přední archeolog Velké Moravy Kostrhun, Petr | pdficon
90-92 Vladimír Podborský (1932) : doyen moravské pravěké archeologie Kostrhun, Petr | pdficon
92-93 Zdeněk Měřínský (1948–2016) : encyklopedista archeologie středověku Kostrhun, Petr | pdficon
Etnologie
94-95 Antonín Václavík (1891–1959) : zakladatel moravské národopisné školy Drápala, Daniel | pdficon
95-96 Richard Jeřábek (1931–2006) : od národopisu k evropské etnologii Drápala, Daniel | pdficon
96-97 Dušan Holý (1933) : dvojjediná osobnost – etnomuzikolog a interpret lidových písní Drápala, Daniel | pdficon
97-98 Václav Frolec (1934–1992) : od Moravy do panonsko-podunajského prostoru Drápala, Daniel | pdficon
Muzeologie
99-100 Jan Jelínek (1926–2004) : organizátor české a světové muzeologie Kirsch, Otakar | pdficon
100-101 Zbyněk Zbyslav Stránský (1926–2016) : autor muzeologické koncepce Kirsch, Otakar | pdficon
101-102 Zdeněk Vašíček (1933–2011) : muzeologie jako cesta k mezinárodní vědecké kariéře Kirsch, Otakar | pdficon
103-110 [Obrazová příloha] | pdficon
Tradice – Inovace – Projekty
113-123 Historický ústav Borovský, Tomáš; Němec, Jiří | pdficon
124-129 Ústav pomocných věd historických a archivnictví Havel, Dalibor; Bárta, Stanislav | pdficon
130-135 Seminář dějin umění Jakubec, Ondřej | pdficon
136-140 Ústav archeologie a muzeologie Macháček, Jiří | pdficon
141-146 Ústav evropské etnologie Drápala, Daniel | pdficon
147-150 Oddělení muzeologie ústavu archeologie a muzeologie Jagošová, Lucie; Loskotová, Irena | pdficon
151-154 Prameny a bibliografie | pdficon
155-156 Seznam autorů | pdficon
157-160 Under the protection of Clio : historical disciplines at the Faculty of Arts of Masaryk University | pdficon
161-164 Jmenný rejstřík | pdficon

Search


Advanced Search

Browse