Языковая проекция обратного культурного шока

Variant title
Jazykovaja projekcija obratnogo kul'turnogo šoka
Language projection of the cultural shock
Source document: Новая русистика. 2019, vol. 12, iss. 2, pp. 19-30
Extent
19-30
  • ISSN
    1803-4950 (print)
    2336-4564 (online)
Type
Article
Language
Russian
License: Not specified license
Abstract(s)
This study analyses the diary notes of Russian studenst as the source of the language projection of the reverse cultural shock. It notes typical and significant lexemes, stylistic and grammatical structures that reflect individual phases of cultural shock as a mental process. He also observes the texts from an intercultural and imagological point of view, summarizes the Czech and Russian auto and heteroimages. Based on the linguistic analysis the author arrives at the conclusion that experiencing of cultural shock, perception of foreign and own culture is highly interpersonal phenomenon.
Document
References:
[1] ALLPORT, G. W. (2004): O povaze předsudků . Praha.

[2] ČEPKASOV, A. V. (2017): Imidž, obraz, stereotip, brenda, reputacija: schodnoje i specifičnoje . Russkij jazyk za rubežom, 2017, 5 (264), s. 74–82.

[3] ERIKSEN, T. H. (2012): Etnicita a nacionalismus . Praha.

[4] GAZDA, J. (2017): Obraz Čechů a Česka v ruském neoficiálním diskurzu . In: KOŁODZIEJ, A., PIASECKI, T. (eds): Słowiańszczyzna dawniej i dziś – język, literatura, kultura. Monografia ze studiów slawistycznych III. Červený Kostelec, s. 101–114.

[5] HARTL, P., HARTLOVÁ, H. (2009): Psychologický slovník . Praha.

[6] HAMMER, M. R. (2009): The Intercultural Development Inventory: An Approach for Assessing and Building Intercultural Competence . In: MOODIAN, M. A. (ed.): Contemporary leadership and intercultural competence: Exploring the cross-cultural dynamics within organizations. Thousand Oaks, CA, s. 203–208.

[7] HORVÁTOVÁ, K. (2016): Generace Y je generací sítí, říká sociolog Martin Buchtík . E15.cz., 2016. Dostupné z: https://www.e15.cz/the-student-times/generace-y-je-generacisiti-rika-sociolog-martin-buchtik-1305721. [online]. [cit. 17. 8. 2019].

[8] JANÍKOVÁ, V. (2018): Didaktika cizích jazyků v teorii a empirii . Přednáška. Plzeň, Západočeská univerzita, 16. 1. 2018.

[9] KAZDOVÁ, A. (2016): Jak přilákat generace Y a Z. Práce, jídlo, peníze a vztahy. Návod na použití generací . Moderní řízení, 2016, 51 (6), s. 20–22. Dostupné z: http://generace.forbes.cz/tabulka/. [online]. [cit. 17. 8. 2019].

[10] MELETINSKIJ, J. M. (1989): Poetika mýtu . Praha.

[11] MOREE, D. (2015): Základy interkulturního soužití . Praha.

[12] OBERG, K. (1960): Cultural Shock: Adjustment to New Cultural Environments . 1960. Dostupné z: https://journals-sagepub-com.ezproxy.muni.cz/doi/10.1177/009182966000700405. [online]. [cit. 29. 7. 2019].

[13] PEŠKOVÁ, M. (2015): Hledání jiného: Obraz Ruska v současné české beletrii . In: POSPÍŠIL, I. (ed.): Aktuální problémy současné slavistiky: (jazyk – literatura – kultura – politika). Brno, s. 201–208.

[14] PRŮCHA, J., WALTEROVÁ, E., MAREŠ, J. (2003): Pedagogický slovník . Praha.

[15] SAMOVAR, L. A., PORTER, R. E., McDANIEL, E. R., ROY, C. S. (2013): Communication between cultures . Wadsworth.

[16] VAŇKOVÁ, I. (2007): Nádoba plná řeči. (Člověk, řeč a přirozený svět.) . Praha.

[17] ZERZOVÁ, J. (2016): Intercultural Development Inventory®, version 3 – nástroj pro měření rozvoje interkulturní kompetence . In: PEŠKOVÁ, M., KUBÍKOVÁ, K. (eds). Rozvíjení interkulturní komunikační kompetence ve výuce jazyků. Plzeň, s. 33–40.