Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Opuscula historiae artium
2019, vol. 68, iss. 2

Year: 2019
Publication year: 2019
ISSN: 1211-7390 (print)
ISSN: 2336-4467 (online)

Table of contents:

196-199 Editorial Jakubec, Ondřej; Suchánek, Pavel | pdficon
Články – Articles
200-213 Malarstwo barokowe na Śląsku, aneb, O "metodologii úspěchu" Kozieł, Andrzej | pdficon
214-229 Barokní umění v českých zemích jako médium řádové propagandy Mádl, Martin | pdficon
230-239 Kultovní inscenace náboženského obrazu : případ obrazu Smrt sv. Františka Xaverského v jezuitském kostele Nejsvětějšího Salvátora v Praze Vácha, Štěpán | pdficon
240-255 Sakrální architektura luteránů na Těšínsku 1781–1849 Marvanová, Žaneta | pdficon
256-267 Učinit neviditelné viditelným : od anatomické Venuše k tajemství počátku Tinková, Daniela | pdficon
268-281 Erbovní galerie v sídlech české šlechty v raném novověku a jejich osudy s důrazem na heraldické soubory s vícevrstvými genealogickými koncepty Hrdinová, Martina | pdficon
282-289 Vidi del buon Signor l'anima forte! : portréty Diega d'Aragona Pignatelliho od Franceska Solimeny a jeho dílny Kazlepka, Zdeněk | pdficon
290-299 Cyklus posmrtných podobizen abatyší kláštera františkánských terciářek v Brně Macurová, Zuzana | pdficon
300-315 Sgrafitová výzdoba tzv. Malovaného domu na Náměstí v Mikulově : ikonografie s konfesionálním podtextem Waisser, Pavel | pdficon
[316]-317 Obsah 68. ročníku | pdficon

Search


Advanced Search

Browse