[Zbíral, David. Pokřtěni ohněm: Katarské křesťanství ve světle pramenů (12.–14. století)]

Title: [Zbíral, David. Pokřtěni ohněm: Katarské křesťanství ve světle pramenů (12.–14. století)]
Author: Marša, Vít
Source document: Sacra. 2019, vol. 17, iss. 1, pp. 52-56
Extent
52-56
  • ISSN
    1214-5351 (print)
    2336-4483 (online)
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Zbíral, David. Pokřtěni ohněm: Katarské křesťanství ve světle pramenů (12.–14. století). Praha : Argo, 2019. 497 s. ISBN 978-80-257-2807-9.
References
[1] Brennon, A. & Zbíral, D. (2016). Le codex cathare occitan de Lyon: Un livre de Peire Autier? Archives ariégeoises, 8(1), 9–37.

[2] Zbíral, D. (2018). Mýtus, biblická exegeze a teologie v katarském křesťanství. Religio: Revue pro religionistiku, 26(1), 3–30.

[3] Zbíral, D. (2016). Nové poznatky o původu okcitánského katarského kodexu z Lyonu a tzv, "Lyonského řádu". Religio: Revue pro religionistiku, 24(2), 189–217.

[4] Zbíral, D. (2015). Geneze rukopisu "Knihy o dvou principech" a katarský výklad v jeho doplňcích a margináliích. Religio: Revue pro religionistiku, 23(1), 25–56.

[5] Zbíral, D. (2014). "Suma o katarech a leonistech" od Raniera Sacconiho (1250) a katarské skupiny ve druhé čtvrtině 13. století. Pantheon, 9(2), 54–86.

[6] Zbíral, D. (2013). Pojednání "O katarské herezi v Lombardii" (1190/1215). Religio: Revue pro religionistiku, 21(2), 215–247.

[7] Zbíral, D. (2010). Cathares et bogomiles: Deux courants, une tradition. Histoire et images médiévales, 22, 50–57.

[8] Zbíral, D. (2010a). Définir les "cathares": Le dualisme dans les registres d'inquisition. Revue de l'histoire des religions, 227(2), 195–210.

[9] Zbíral, D. (2007). Největší hereze: Dualismus, učenecká vyprávění o katarství a budování křesťanské Evropy. Praha: Argo.

[10] Zbíral, D. (2007a). Otázky Janovy. In J. Dus (Ed.), Novozákonní apokryfy III: Proroctví a apokalypsy (pp. 197–207, 217–229). Praha: Vyšehrad.

[11] Zbíral, D. (2007b). Ve dva bohy věřiti nebudeš: Konstruování katarského dualismu v inkvizičních registrech. Religio: Revue pro religionistiku, 15(1), 29–46.

[12] Zbíral, D. (2006). Niquintova listina a vyprávění o počátích katarských církí v Itálii a jihozápadní Francii. Religio: Revue pro religionistiku, 14(1), 19–40.

[13] Zbíral, D. (2004). Katarský komentář k Otčenáši ve Florentském obřadním spise. Religio: Revue pro religionistiku, 12(2), 255–264.