Solidarita má minulosť aj budúcnosť

Source document: Opera Slavica. 2020, vol. 30, iss. 1, pp. 70-72
Extent
70-72
  • ISSN
    1211-7676 (print)
    2336-4459 (online)
Type: Review
Language
Slovak
Reviewed work
Pollák, Miroslav (ed.). Solidarita. Levoča: Občianske združenie Krásny Spiš, 2019. 538 s. ISBN 978-80-89975-01-3.
Document
References:
[1] POLLÁK, M. (ed.): Solidarita. Levoča: Krásny Spiš, 2019. 538 s. ISBN 978-80-89975-01-3.