K fungování analytických adjektiv v ruštině, češtině a polštině

Author: Brandner, Aleš
Source document: Opera Slavica. 2020, vol. 30, iss. 2, pp. 61-64
Extent
61-64
  • ISSN
    1211-7676 (print)
    2336-4459 (online)
Type
Review
Language
Czech
Document
References:
[1] PLESNÍK, L.: Typologická charakteristika tzv. analytických adjektiv (na příkladovém materiálu ruštiny, češtiny a polštiny) . Ostrava: Ostravská univerzita, 2019, 218 s. ISBN 978-80-7599-095-2.