Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Up | Next

Linguistica Brunensia
2020, vol. 68, iss. 1

Year: 2020
Publication year: 2020
ISSN: 1803-7410 (print)
ISSN: 2336-4440 (online)

Table of contents:

5-6 Preface Wągiel, Marcin; Ziková, Markéta | pdficon
Články – Articles
7-22 German bloss-questions as extreme ignorance questions Eckardt, Regine; Yu, Qi | pdficon
23-40 Distinguishing semantic components of attitude verbs via the German modifier genau Wurm, Valerie | pdficon
41-59 Contrastive topics and foci in Brazilian Portuguese : ordering effects and interpretation Assmann, Muriel | pdficon
61-78 Kind prenominal and postnominal adjectives in Czech Šafratová, Iveta | pdficon
Kronika – Anniversaries
79-90 Soupis prací Jany Pleskalové Boháčová, Michaela | pdficon
Recenze a zprávy – Reviews and reports
91-94 Nová publikace k jubileu Evy Havlové Štěrbová, Lucie | pdficon
95-102 Poznámky ke spisu Orthographia Bohemica a jeho novému vydání Vykypěl, Bohumil | pdficon
103-105 O slovníkářství hravě a neotřele Šimečková, Marta | pdficon

Search


Advanced Search

Browse