Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Archaeologia historica
2020, vol. 45, iss. 2

Year: 2020
Publication year: 2020
ISSN: 0231-5823 (print)
ISSN: 2336-4386 (online)

Table of contents:

535-551 Příběh archeologie středověku v českých zemích: prvních sto let Klápště, Jan | pdficon
553-597 Medievální archeologie v českém Slezsku Tymonová, Markéta | pdficon
599-608 S touhou odkrývat... : prvních 20 let existence Státního archeologického ústavu Starcová, Marcela | pdficon
609-620 Štátny archeologický ústav v Turčianskom Sv. Martine v rokoch 1939–1953 Neumann, Martin | pdficon
621-639 Velká Morava v době studené války : archeologická výstava v letech 1967–1968 v rozděleném Berlíně Grunwald, Susanne | pdficon
641-682 Archeologie středověku v Praze mezi dvěma světovými válkami : zapomenuté kapitoly z historie oboru Boháčová, Ivana; Podliska, Jaroslav | pdficon
683-691 Archeologický výzkum Vyšehradu v letech 1924–1936 Varadzin, Ladislav | pdficon
693-711 Ve službách Československa : archeologický výzkum Pražského hradu ve 20. století Maříková-Kubková, Jana | pdficon
713-731 Století archeologického výzkumu Ostrovského kláštera (k. ú. Davle) Sommer, Petr | pdficon
733-743 Archeologický výzkum na Staré Kouřimi v letech 1948 až 1957 Dvořáček, Daniel | pdficon
745-763 Padesát let výzkumu Sázavského kláštera Dvořáčková Hendrychová, Soňa; Kremer, Jan | pdficon
765-783 Zaniklé středověké město Sezimovo Ústí Krajíc, Rudolf | pdficon
785-807 Archeologie o Uherském Hradišti v době velkomoravské : výzkumy, lidé, povodně (40 let od zahájení plošných výzkumů) Frolíková, Drahomíra | pdficon
809-829 Sedmdesát let archeologických výzkumů středohradištních lokalit na Uherskohradišťsku a současný stav poznání tzv. ostrova sv. Jiří Menoušková, Dana | pdficon
831-853 Diskontinuity historické archeologie v Čechách? : několik poznámek ke studiu středověkých elit Hasil, Jan; Novák, David | pdficon
855-887 Studium keramiky vrcholného a pozdního středověku v Čechách : témata, metody, přístupy Čapek, Ladislav | pdficon
889-905 Poznávání vývoje restaurátorských technik keramiky na základě studia nálezových deníků z výzkumů na Pražském hradě Blažková, Gabriela; Svobodová, Ljuba | pdficon
907-923 Poľnohospodárke náradie v stredoveku z pohľadu českej a slovenskej archeológie : vývojové tendencie a perspektívy ďalšieho výskumu Borzová, Zuzana | pdficon
925-940 Dokáže mikromorfologie v archeologickém kontextu odpovědět na využití zahloubených prostor ve středověké vesnici? : příkladová studie Brno-Královo pole Lisá, Lenka; Kolařík, Václav | pdficon
941-956 Benefits of the long-term research into the Pustý hrad castle (Deserted castle) in Zvolen and its prospects for the future Beljak-Pažinová, Noemi; Beljak, Ján | pdficon
Kronika – Chronik
957-961 Sedmdesát let Pavla Kouřila Doležel, Jiří | pdficon
962-967 Tři případy akademika Jaroslava Böhma (1901–1962) Nechvátal, Bořivoj | pdficon
968-979 MUDr. Zdeněk Hazlbauer (1928–2005) a studium historického kamnářství Soukupová, Markéta | pdficon
980-984 Karel Škrábek: významná osobnost archeologie nejen jižního Plzeňska Bouda, Jiří; Červenka, Michal | pdficon
Zprávy – Mitteilungen
985-986 51. zasedání mezinárodní konference Archaeologia Historica, 23.–26. září 2019, hrad Křivoklát Maříková-Kubková, Jana | pdficon
987-989 950 let Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě Nechvátal, Bořivoj | pdficon
991-995 Zkratky | pdficon
1001-1002 Dosavadní celostátní a mezinárodní konference k problematice historické archeologie a jejich publikace | pdficon

Search


Advanced Search

Browse