Postavení pohřebních areálů z Jižního předhradí v kontextu sídelní aglomerace Břeclav – Pohansko

Source document: Přichystalová, Renáta; Kalová, Kateřina; Boberová, Kateřina. Břeclav - Pohansko. IX., Pohřební areály z Jižního předhradí (archeologicko-antropologická studie). Vydání první Brno: Masarykova univerzita, 2019, pp. 188-197
Extent
188-197
Type
Chapter
Language
Czech
Note
Obsahuje: 9.1 Hroby s bojovnickou výzbrojí a jezdeckou výstrojí -- 9.2 Hroby s bojovnickou výzbrojí a jezdeckou výstrojí na ostatních zkoumaných plochách hradiska Břeclav – Pohansko -- 9.3 Jezdecká výstroj a bojovnická výzbroj v kontextu sídlištních nálezů při porovnání poloh Velmožský dvorec a Jižní předhradí -- 9.4 Jižní předhradí, jeho význam a charakter z hlediska výskytu součástí bojovnické výzbroje a jezdecké výstroje a tzv. bojovnických/jezdeckých hrobů -- 9.5 Závěr hodnocení pozice Jižního předhradí v rámci aglomerace Břeclav – Pohansko
Rights access
open access
License: Not specified license
Document