Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Opera Slavica
2021, vol. 31, iss. 2

Issue title: Jazykovědný sešit
Year: 2021
Publication year: 2021
ISSN: 1211-7676 (print)
ISSN: 2336-4459 (online)

Table of contents:

Články
5-16 Лингвистические особенности выражения эмоций "радость/печаль" в русском и английском языках Sukhomlina, Tatiana Alexandrovna | pdficon
17-28 Наименования орудий лова в русском и польском рыболовных социолектах (мотивационный и словообразовательный аспекты) Zięba, Aleksandra | pdficon
29-41 Блоги политиков в социальных сетях : лингвопрагматический аспект Ryčeva, Jekaterina | pdficon
Rozhledy – materiály
43-55 Smutný příběh Vislanů ve Vojvodině se šťastným koncem? Bogoczová, Irena | pdficon
57-68 Наследие Яна Амоса Коменского в аспекте современной чешской и словацкой методики преподавания русского языка (размышление над новыми изданиями) Nedomová, Zdeňka | pdficon
Recenze
69-72 Hommage an professor Dr. Stanislav Žaža Henzelmann, Martin | pdficon
73-77 Nový pohled na větné členy v ruské a české syntaxi Flídrová, Helena | pdficon
77-85 Про орфоепічну грамотність українців Lesjuk, Mikola | pdficon
85-89 Регионы России в парадигме антропоцентризма, лингвокультурологии и культурной географии Gallo, Jan | pdficon
89-92 Jak jsou tvořena pojmenování kulturních rostlin v slovinských nářečích Přadková, Petra | pdficon

Search


Advanced Search

Browse