Jana Poláková. Dva životy, dvě kultury, dvě země. Řekové na českém území od 2. poloviny 20. století do současnosti. Brno: Nadační fond Hellenika, 2020, 313 str. ISBN: 978-80-210-9665-3.

Title: Jana Poláková. Dva životy, dvě kultury, dvě země. Řekové na českém území od 2. poloviny 20. století do současnosti. Brno: Nadační fond Hellenika, 2020, 313 str. ISBN: 978-80-210-9665-3.
Source document: Neograeca Bohemica. 2021, vol. 21, iss. [1], pp. 101-104
Extent
101-104
  • ISSN
    1803-6414 (print)
    2694-913X (online)
Type: Review
Language
Czech
Reviewed work
Poláková, Jana. Dva životy, dvě kultury, dvě země: Řekové na českém území od 2. poloviny 20. století do současnosti. První vydání. Brno: Nadační fond Hellenika, 2020. 313 stran. ISBN 978-80-210-9665-3.
Note
  • Text vznikl v rámci projektu Neočekávané útočiště? Uprchlíci a občané ve středovýchodní Evropě ve 20. století, který je financován Evropskou radou pro výzkum (ERC) v rámci programu pro výzkum a inovace EU Horizont 2020 (grant č. 819461).
References
[1] Bontila, M. 2010. The Educational and Social Policy of Refugees in the Former Czechoslovakia. Acta Universitatis Carolinae – Studia Territorialia, Supplementum I, 1, 107–116.

[2] Botu, A. 1982. Řecká etnická skupina v Československu. Český lid 69/1, 47–50.

[3] Dorovský, I. 1998. Makedonci žijí mezi námi. Brno.

[4] Dostálová, R. 2010. Výuka řeckého jazyka na českých vysokých školách. Acta Universitatis Carolinae – Studia Territorialia, Supplementum I, 1, 171–183.

[5] Hradečný, P. 2000. Řecká komunita v Československu: její vznik a počáteční vývoj (1948–1954). Praha.

[6] Chábová, K. 2010. Vzdělávání řeckých dětí v Československu v letech 1948–1968. Acta Universitatis Carolinae – Studia Territorialia, Supplementum I, 1, 199–210.

[7] Joanidis, S. 2013. Řekové v Česku. Rejvíz.

[8] Karadzos, G. 2004. Ukradené slunce. Lomnice nad Popelkou.

[9] Konečný, M. – Botu, A. 2005. Řečtí uprchlíci: kronika řeckého lidu v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 1948–1989. Praha.

[10] Králová, K. 2009. Otázka loajality řecké emigrace v Československu v letech 1948 až 1968. Slovanský přehled 95/3, 337–350.

[11] Králová, K. – Tsivos, K. (eds.) 2012. "Vyschly nám slzy...". Řečtí uprchlíci v Československu. Praha.

[12] Makris, P. 1986. Děti vyděděnců. Ostrava.

[13] Němcová, L. 2005. Identita třetí generace Řeků žijících v České republice. In D. Bittnerová – M. Moravcová (eds.), Kdo jsem a kam patřím? Identita národnostních menšin a etnických komunit na území České republiky. Praha, 335–346.

[14] Papadopoulos, L. 1998. Paidia tis thyellas/Děti bouře: vzpomínky a výpovědi o dětských emigrantech z roku 1948 po padesáti letech. Praha.

[15] Papadopoulos, L. 1999. Nostimon hémar/Den návratu: historie, zážitky a osobní vzpomínky na velkou emigraci z let 1949 a 1950 v Československu u příležitosti uplynulých 50 let. Praha.

[16] Sloboda, M. 2003. Language Maintenance and Shifts in a Greek Community in a Hetero linguistic Environment: The Greeks in the Czech Republic. Journal of the Hellenic Diaspora 21/1, 5–33.

[17] Spanosová, B. 2010. Sentiment and Manifestation of Greekness in the Czech Republic. Diplomová práce. Praha.

[18] Tsivos, K. 2012. Řecká emigrace v Československu (1948–1968) – od jednoho rozštěpení ke druhému. Praha.

[19] Tsivos, K. 2019. "O megalos kaÿmos tis xeniteias...". Ellines politikoi prosfyges stin Tsechoslovakia, 1948–1989. Athina. [Τσίβος, Κ. 2019. «Ο μεγάλος καϋμός της ξενητειάς...». Έλληνες πολιτικοί πρόσφυγες στην Τσεχοσλοβακία, 1948–1989. Αθήνα.]

[20] Zissaki-Healey, T. 2013. Řecký politický exil a národnostní menšina v českých zemích. Přel. Věra Klontza-Jaklová. Praha