Семантический анализ конструкций со словами možná, asi, snad и их русскими эквивалентами

Název: Семантический анализ конструкций со словами možná, asi, snad и их русскими эквивалентами
Transliterovaný název
Semantičeskij analiz konstrukcij so slovami možná, asi, snad i ich russkimi èkvivalentami
Variantní název:
  • Sémantická analýza konstrukcí se slovy možná, asi, snad a jejich ruskymi ekvivalenty
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1982, roč. 31, č. A30, s. [83]-89
Rozsah
[83]-89
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.