Žaža, Stanislav

Varianty jmen:

Žaža, Stanislav (preferováno)
Жажа, Станислав
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 164.

Článek
Žaža, Stanislav. 10. mezinárodní vědecká konference v Ostravě 2002. Opera Slavica. 2002, roč. 12, č. 4, s. 51–53.

Článek
Večerka, Radoslav; Žaža, Stanislav; Pačesová, Jaroslava. 40 let slovanské jazykovědy na filozofické fakultě UJEP od osvobození v r. 1945. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1987, roč. 36, č. A35, s. 7–25.

Článek
Žaža, Stanislav. Adverbiální určení s významem kvantity v ruštině a v češtině. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1984, roč. 33, č. A32, s. 65–71.

Článek
Žaža, Stanislav. [Alston, William P. Philosophy of language ; Cornman, James W. Metaphysics, reference and language]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 19741975, roč. 23-24, č. A22-23, s. 255–258.

Článek
Žaža, Stanislav. [Aslanoff, S. Manuel typographique du russiste]. Opera Slavica. 1992, roč. 2, č. 2, s. 49–52.

Článek
Žaža, Stanislav. [Běličová, Helena. Nástin porovnávací morfologie spisovných jazyků slovanských]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1999, roč. 48, č. A47, s. 233–235.

Článek
Žaža, Stanislav. [Běličová, Helena; Uhlířová, Ludmila. Slovanská věta]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1997, roč. 46, č. A45, s. 201–203.

Článek
Žaža, Stanislav. Bezpředložkový lokál ve staré ruštině a jeho obdoby v antických jazycích. Новая русистика. 2010, roč. 3, č. 2, s. 63–72.

Článek
Žaža, Stanislav. Bezpředložkový lokál ve staré ruštině a jeho obdoby v antických jazycích. Opera Slavica. 2010, roč. 20, č. 4, s. 1–10.

Článek
Žaža, Stanislav. [Borras, F. M.; Christian, Reginald Frank. Russian syntax: aspects of modern Russian syntax and vocabulary]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1969, roč. 18, č. A17, s. 189–190.

Článek
Bartoněk, Antonín. Der Wortparallelen αὐδή und φωνή in der archaischen epischen Sprache. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1959, roč. 8, č. E4, s. 67–76.

Článek
Pernička, Radko Martin. Diplomové práce obhájené na katedře prehistorie FF UJEP v Brně v letech 1971 až 1975. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1980, roč. 29, č. E25, s. 273–276.

Článek
Gregor, Alois. Dva příspěvky k životopisu Jana Blahoslava. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1958, roč. 7, č. D5, s. 136–139.

Článek
Žaža, Stanislav. [Gallo, Ján. Vyjadrovanie kategórie neurčitosti v ruštine a slovenčine]. Linguistica Brunensia. 2010, roč. 58, č. 1-2, s. 373–374.

Článek
Žaža, Stanislav. [Girtelschmidová, V.; Hladký, J. Mluvnice ruského jazyka pro příslušníky ČSLA]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1972, roč. 21, č. A20, s. 261–262.

Článek
Erhart, Adolf. Gr. ΣΦΩ, ΣΦΕΙΣ. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1957, roč. 6, č. E2, s. 135–140.

Článek
Žaža, Stanislav. [Gregor, Jan. Verbonominální spojení v ruštině: (v částečné konfrontaci s češtinou)]. Linguistica Brunensia. 2009, roč. 57, č. 1-2, s. 298–300.

Článek
Žaža, Stanislav. [Grepl, M.; Hladká, Z.; Jelínek, M.; Karlík, P.; Krčmová, M.; Nekula, M.; Rusínová, Z.; Šlosar, D. Příruční mluvnice češtiny]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1996, roč. 45, č. A44, s. 151–157.

Článek
Stiebitz, Ferdinand. Hlasatelé soumraku antiky. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1962, roč. 11, č. E7, s. 69–79.

Článek
Žaža, Stanislav. In memoriam H. Puchljakové a T. Cablíkové. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1994, roč. 43, č. A42, s. 134.

Článek
Zimek, Rudolf; Žaža, Stanislav. Ján Svetlík sedmdesátníkem. Opera Slavica. 1997, roč. 7, č. 2, s. 53–55.

Článek
Žaža, Stanislav. Jiřímu Jiráčkovi k pětaosmdesátinám. Linguistica Brunensia. 2009, roč. 57, č. 1-2, s. 242–243.

Článek
Žaža, Stanislav. Jubileum brněnského slavisty. Opera Slavica. 2018, roč. 28, č. 3, s. 62–63.

Článek
Žaža, Stanislav. Jubileum Jiřího Jiráčka. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1999, roč. 48, č. A47, s. 187–188.