Žaža, Stanislav

Name variants:

Žaža, Stanislav (preferred)
Жажа, Станислав
Content type
Displaying 1 - 25 of 164.

Article
Večerka, Radoslav; Žaža, Stanislav; Pačesová, Jaroslava. 40 let slovanské jazykovědy na filozofické fakultě UJEP od osvobození v r. 1945. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1987, vol. 36, iss. A35, pp. 7–25.

Article
Žaža, Stanislav. Adverbiální určení s významem kvantity v ruštině a v češtině. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1984, vol. 33, iss. A32, pp. 65–71.

Article
Žaža, Stanislav. [Alston, William P. Philosophy of language ; Cornman, James W. Metaphysics, reference and language]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1974-1975, vol. 23-24, iss. A22-23, pp. 255–258.

Article
Žaža, Stanislav. [Aslanoff, S. Manuel typographique du russiste]. Opera Slavica. 1992, vol. 2, iss. 2, pp. 49–52.

Article
Žaža, Stanislav. [Běličová, Helena. Nástin porovnávací morfologie spisovných jazyků slovanských]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1999, vol. 48, iss. A47, pp. 233–235.

Article
Žaža, Stanislav. [Běličová, Helena; Uhlířová, Ludmila. Slovanská věta]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1997, vol. 46, iss. A45, pp. 201–203.

Article
Žaža, Stanislav. Bezpředložkový lokál ve staré ruštině a jeho obdoby v antických jazycích. Opera Slavica. 2010, vol. 20, iss. 4, pp. 1–10.

Article
Žaža, Stanislav. Bezpředložkový lokál ve staré ruštině a jeho obdoby v antických jazycích. Новая русистика. 2010, vol. 3, iss. 2, pp. 63–72.

Article
Bartoněk, Antonín. The Boeotian and Thessalian narrowings of long vowels : a comparative study. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1962, vol. 11, iss. A10, pp. 167–179.

Article
Žaža, Stanislav. [Borras, F. M.; Christian, Reginald Frank. Russian syntax: aspects of modern Russian syntax and vocabulary]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1969, vol. 18, iss. A17, pp. 189–190.

Article
Vachek, Josef. Two chapters on written English. Brno studies in English. 1959, vol. 1, iss. 1, pp. 7–38.

Article
Vachek, Josef. The decline of the phoneme /r/ in english. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1960, vol. 9, iss. A8, pp. 79–93.

Article
Pernička, Radko Martin. Diplomové práce obhájené na katedře prehistorie FF UJEP v Brně v letech 1971 až 1975. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1980, vol. 29, iss. E25, pp. 273–276.

Article
Žaža, Stanislav. [Gallo, Ján. Vyjadrovanie kategórie neurčitosti v ruštine a slovenčine]. Linguistica Brunensia. 2010, vol. 58, iss. 1-2, pp. 373–374.

Article
Žaža, Stanislav. [Girtelschmidová, V.; Hladký, J. Mluvnice ruského jazyka pro příslušníky ČSLA]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1972, vol. 21, iss. A20, pp. 261–262.

Article
Žaža, Stanislav. [Gregor, Jan. Verbonominální spojení v ruštině: (v částečné konfrontaci s češtinou)]. Linguistica Brunensia. 2009, vol. 57, iss. 1-2, pp. 298–300.

Article
Žaža, Stanislav. [Grepl, M.; Hladká, Z.; Jelínek, M.; Karlík, P.; Krčmová, M.; Nekula, M.; Rusínová, Z.; Šlosar, D. Příruční mluvnice češtiny]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1996, vol. 45, iss. A44, pp. 151–157.

Article
Stiebitz, Ferdinand. Hlasatelé soumraku antiky. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1962, vol. 11, iss. E7, pp. 69–79.

Article
Žaža, Stanislav. In memoriam H. Puchljakové a T. Cablíkové. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1994, vol. 43, iss. A42, pp. 134.

Article
Žaža, Stanislav. Jiřímu Jiráčkovi k pětaosmdesátinám. Linguistica Brunensia. 2009, vol. 57, iss. 1-2, pp. 242–243.

Article
Žaža, Stanislav. Jubileum brněnského slavisty. Opera Slavica. 2018, vol. 28, iss. 3, pp. 62–63.

Article
Žaža, Stanislav. Jubileum Jiřího Jiráčka. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1999, vol. 48, iss. A47, pp. 187–188.

Chapter
Žaža, Stanislav. K funkci slovesa dát - дать v češtině a v ruštině. In: Grammaticvs : studia linguistica Adolfo Erharto quinque et septuagenario oblata. 2001, pp. 226–232.

Chapter
Žaža, Stanislav. K otázkám konfrontačního studia ruské a české skladby. In: Otázky slovanské syntaxe : sborník brněnské syntaktické konference, 17.-21.IV.1961. 1962, pp. 132–134.