Žaža, Stanislav

Name variants:

Žaža, Stanislav (preferred)
Жажа, Станислав
Content type
Displaying 1 - 25 of 124.

Article
Žaža, Stanislav.
Opera Slavica. 2002.

Article
Večerka, Radoslav; Žaža, Stanislav; Pačesová, Jaroslava.
Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1987.

Article
Žaža, Stanislav.
Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1984.

Article
Žaža, Stanislav.
Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 19741975.

Article
Žaža, Stanislav.
Opera Slavica. 1992.

Article
Žaža, Stanislav.
Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1999.

Article
Žaža, Stanislav.
Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1997.

Article
Žaža, Stanislav.
Новая русистика. 2010.

Article
Žaža, Stanislav.
Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1969.

Article
Žaža, Stanislav.
Linguistica Brunensia. 2010.

Article
Žaža, Stanislav.
Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1972.

Article
Žaža, Stanislav.
Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1996.

Article
Žaža, Stanislav.
Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1994.

Article
Zimek, Rudolf; Žaža, Stanislav.
Opera Slavica. 1997.

Article
Žaža, Stanislav.
Linguistica Brunensia. 2009.

Article
Žaža, Stanislav.
Opera Slavica. 2018.

Article
Žaža, Stanislav.
Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1999.

Article
Žaža, Stanislav.
Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1991.

Article
Žaža, Stanislav.
Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1988.

Article