[Běličová, Helena. Nástin porovnávací morfologie spisovných jazyků slovanských]

Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1999, roč. 48, č. A47, s. 233-235
Rozsah
233-235
  • ISSN
    0231-7567
Type: Recenze
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Běličová, Helena. Nástin porovnávací morfologie spisovných jazyků slovanských. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1998. 222 s. ISBN 80-7184-600-7.
Document