Explicitní vyjadřování pronominálního podmětu 1. a 2. osoby v staroslověnštině

Název: Explicitní vyjadřování pronominálního podmětu 1. a 2. osoby v staroslověnštině
Variantní název:
  • Die Sätze mit dem ausgedrückten Pronominalsubjekt der 1. und 2. Person in der aksl. Sprache
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1982, roč. 31, č. A30, s. [61]-68
Rozsah
[61]-68
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.