C45

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická
Rok: 1998
Ročník: 47
Číslo: C45
Rok vydání
1999
ISSN
0231-7710
ISBN
80-210-2107-1
Ústav FF MU