Rozšířené vyhledávání

Hledání v položce Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická 1998, roč. 47, č. C45. Pokud chcete hledat v celé databázi, použijte tento formulář.
Nápověda: Pokud hledáte podle klíčových slov z plného textu dokumentu, mějte na paměti, že databáze obsahuje dokumenty v různých jazycích.
Vyhledává v celé databázi.
Vyhledává pouze v záznamech (metadatech) dokumentů.
Autor nebo další původce dokumentu (editor, překladatel aj.).
Zvolíte-li „stať“, vyhledáváte v časopiseckých článcích, sborníkových příspěvcích a kapitolách monografií.
Zobrazují se záznamy 1 - 9 z celkového počtu 9

Článek
Ctibor Nečas (1933 - 26.7. - 1998). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1998, roč. 47, č. C45, s. 7–19.

Článek
Maráz, Karel. Neznámé souvislosti mezi jezdeckými pečetěmi Walrama Lucemburského, Jana Lucemburského a Filipa VI. z Valois. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1998, roč. 47, č. C45, s. 37–49.

Článek
Goněc, Vladimír. Ústavněprávní problémy meziválečného Československa a právnická fakulta německé univerzity v Praze : Franz Adler. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1998, roč. 47, č. C45, s. 157–190.

Článek
Janák, Jan. Osnova zákona o zprostředkování práce z let 1919-1922 : (věnováno J. Mezníkovi). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1998, roč. 47, č. C45, s. 133–155.

Článek
Mezník, Jaroslav. Vlastníci a držitelé hradů a měst na Moravě 1350-1410. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1998, roč. 47, č. C45, s. 51–64.

Článek
Krmíčková, Helena. K pramenům Husovy kvestie De sanguine Christi sub specie vini. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1998, roč. 47, č. C45, s. 79–102.

Článek
Wihoda, Martin. Geneze městského zřízení na Moravě jako zakladatelské dílo markraběte Vladislava Jindřicha?. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1998, roč. 47, č. C45, s. 21–35.

Článek
Háza, Zdeněk. Stav a struktura obyvatel na panství Šternberk ve světle soupisu daně z hlavy z ledna 1691. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1998, roč. 47, č. C45, s. 103–132.

Článek
Borovský, Tomáš. Venkovské statky kutnohorských měšťanů v předhusitském období. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1998, roč. 47, č. C45, s. 65–78.