Ústavněprávní problémy meziválečného Československa a právnická fakulta německé univerzity v Praze : Franz Adler

Variantní název
Die Staatsrechtlichen Probleme der Tschechoslowakei während der Zwischenkriegszeit und die Fakultät der Rechtswissenschaften der deutschen Universität in Prag : Franz Adler
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1999, roč. 47, č. C45, s. [157]-190
Rozsah
[157]-190
  • ISSN
    0231-7710
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document