Goněc, Vladimír

Varianty jmen:

Goněc, Vladimír (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 27.

Článek
Goněc, Vladimír. Bibliografie prací Josefa Kolejky (1950-1984). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1984, roč. 33, č. C31, s. 12–24.

Kapitola
Goněc, Vladimír. Dotváření sovětské federace po I. Sjezdu sovětů SSSR. In: Goněc, Vladimír. Vznik SSSR a sovětská Ukrajina : příspěvek k pojetí počátků sovětské federace. 1988, s. 113–128.

Kapitola
Goněc, Vladimír. Ke sjednocovacímu procesu sovětských republik a vzniku SSSR. In: Otázky dějin střední a východní Evropy. II. 1975, s. 223–246.

Článek
Goněc, Vladimír. K místu a významu závěrů VII. kongresu Komunistické internacionály pro revoluční hnutí v Pobaltí. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1984, roč. 33, č. C31, s. 53–62.

Článek
Goněc, Vladimír. Konfirmace privilegií olomouckých kartuziánů v 18. století. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1986, roč. 35, č. C33, s. 155–158.

Článek

Článek
Goněc, Vladimír. Národnostní otázka v revolučním roce 1917 : k ideologii a praxi celoruských politických stran. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1991, roč. 40, č. C38, s. 87–101.

Článek
Goněc, Vladimír. Otázky spolupráce Sovětské Ukrajiny a Sovětského Ruska v oblasti obrany v období před vznikem SSSR : k problematice pojmu vojenský svazek sovětských republik. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1980, roč. 29, č. C27, s. 181–193.

Článek
Goněc, Vladimír. Pál Auer jako následník Huberta Ripky. Slavica litteraria. 2011, roč. 14, č. 1, s. 111–119.

Kapitola
Goněc, Vladimír. Počátky nové ekonomické politiky a bezprostřední souvislosti vzniku SSSR. In: Goněc, Vladimír. Vznik SSSR a sovětská Ukrajina : příspěvek k pojetí počátků sovětské federace. 1988, s. 95–112.

Článek
Goněc, Vladimír. Proti neoslavismu, aneb, "Slovanství" Edvarda Beneše. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1996, roč. 45, č. C43, s. 167–180.

Článek
Goněc, Vladimír. Prozatímní vláda, sověty a národnostní otázka v roce 1917 : období dvojvládí. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1992, roč. 41, č. C39, s. 103–117.

Kapitola
Goněc, Vladimír. První měsíce sovětské moci. In: Goněc, Vladimír. Vznik SSSR a sovětská Ukrajina : příspěvek k pojetí počátků sovětské federace. 1988, s. 35–49.

Kapitola
Goněc, Vladimír. Revoluční rok 1917. In: Goněc, Vladimír. Vznik SSSR a sovětská Ukrajina : příspěvek k pojetí počátků sovětské federace. 1988, s. 13–33.

Kapitola
Goněc, Vladimír. Rozvinutí občanské války a zahraniční intervence. In: Goněc, Vladimír. Vznik SSSR a sovětská Ukrajina : příspěvek k pojetí počátků sovětské federace. 1988, s. 51–72.

Článek
Goněc, Vladimír. Sovětští historikové o antisovětismu v západní historiografii. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1976-1977, roč. 25-26, č. C23-24, s. 260–261.

Článek
Goněc, Vladimír. Strana lidové svobody (kadeti) a národnostní otázka v Rusku v roce 1917 (období dvojvládí]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1989-1990, roč. 38-39, č. C36-37, s. 7–25.

Článek
Goněc, Vladimír. Ústavněprávní problémy meziválečného Československa a právnická fakulta německé univerzity v Praze : Franz Adler. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1998, roč. 47, č. C45, s. 157–190.

Článek
Goněc, Vladimír. Ústavněprávní problémy meziválečného Československa a právnická fakulta Německé univerzity v Praze : Ludwig Spiegel. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1997, roč. 46, č. C44, s. 141–164.

Kapitola
Goněc, Vladimír. Úvodem. In: Goněc, Vladimír. Vznik SSSR a sovětská Ukrajina : příspěvek k pojetí počátků sovětské federace. 1988, s. 5–11.

Kapitola
Goněc, Vladimír. Věcný rejstřík. In: Goněc, Vladimír. Vznik SSSR a sovětská Ukrajina : příspěvek k pojetí počátků sovětské federace. 1988, s. 155–158.

Článek
Goněc, Vladimír; Hejl, František. Vědecké dílo Josefa Kolejky : zamyšlení nad jubilantovou tvůrčí činností. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1984, roč. 33, č. C31, s. 7–11.

Článek
Goněc, Vladimír. Výsledky a perspektivy historiografie vzniku SSSR. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1986, roč. 35, č. C33, s. 43–51.

Kapitola
Goněc, Vladimír. Závěr občanské války a intervence a přechod k poválečné obnově. In: Goněc, Vladimír. Vznik SSSR a sovětská Ukrajina : příspěvek k pojetí počátků sovětské federace. 1988, s. 73–94.