Goněc, Vladimír

Name variants:

Goněc, Vladimír (preferred)
Content type
Displaying 1 - 25 of 27.

Article
Goněc, Vladimír. Bibliografie prací Josefa Kolejky (1950-1984). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1984, vol. 33, iss. C31, pp. 12–24.

Chapter
Goněc, Vladimír. Dotváření sovětské federace po I. Sjezdu sovětů SSSR. In: Goněc, Vladimír. Vznik SSSR a sovětská Ukrajina : příspěvek k pojetí počátků sovětské federace. 1988, pp. 113–128.

Chapter
Goněc, Vladimír. Ke sjednocovacímu procesu sovětských republik a vzniku SSSR. In: Otázky dějin střední a východní Evropy. II. 1975, pp. 223–246.

Article
Goněc, Vladimír. K místu a významu závěrů VII. kongresu Komunistické internacionály pro revoluční hnutí v Pobaltí. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1984, vol. 33, iss. C31, pp. 53–62.

Article
Goněc, Vladimír. Konfirmace privilegií olomouckých kartuziánů v 18. století. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1986, vol. 35, iss. C33, pp. 155–158.

Article

Article
Goněc, Vladimír. Národnostní otázka v revolučním roce 1917 : k ideologii a praxi celoruských politických stran. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1991, vol. 40, iss. C38, pp. 87–101.

Article
Goněc, Vladimír. Otázky spolupráce Sovětské Ukrajiny a Sovětského Ruska v oblasti obrany v období před vznikem SSSR : k problematice pojmu vojenský svazek sovětských republik. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1980, vol. 29, iss. C27, pp. 181–193.

Article
Goněc, Vladimír. Pál Auer jako následník Huberta Ripky. Slavica litteraria. 2011, vol. 14, iss. 1, pp. 111–119.

Chapter
Goněc, Vladimír. Počátky nové ekonomické politiky a bezprostřední souvislosti vzniku SSSR. In: Goněc, Vladimír. Vznik SSSR a sovětská Ukrajina : příspěvek k pojetí počátků sovětské federace. 1988, pp. 95–112.

Article
Goněc, Vladimír. Proti neoslavismu, aneb, "Slovanství" Edvarda Beneše. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1996, vol. 45, iss. C43, pp. 167–180.

Article
Goněc, Vladimír. Prozatímní vláda, sověty a národnostní otázka v roce 1917 : období dvojvládí. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1992, vol. 41, iss. C39, pp. 103–117.

Chapter
Goněc, Vladimír. První měsíce sovětské moci. In: Goněc, Vladimír. Vznik SSSR a sovětská Ukrajina : příspěvek k pojetí počátků sovětské federace. 1988, pp. 35–49.

Chapter
Goněc, Vladimír. Revoluční rok 1917. In: Goněc, Vladimír. Vznik SSSR a sovětská Ukrajina : příspěvek k pojetí počátků sovětské federace. 1988, pp. 13–33.

Chapter
Goněc, Vladimír. Rozvinutí občanské války a zahraniční intervence. In: Goněc, Vladimír. Vznik SSSR a sovětská Ukrajina : příspěvek k pojetí počátků sovětské federace. 1988, pp. 51–72.

Article
Goněc, Vladimír. Sovětští historikové o antisovětismu v západní historiografii. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1976-1977, vol. 25-26, iss. C23-24, pp. 260–261.

Article
Goněc, Vladimír. Strana lidové svobody (kadeti) a národnostní otázka v Rusku v roce 1917 (období dvojvládí]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1989-1990, vol. 38-39, iss. C36-37, pp. 7–25.

Article
Goněc, Vladimír. Ústavněprávní problémy meziválečného Československa a právnická fakulta německé univerzity v Praze : Franz Adler. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1998, vol. 47, iss. C45, pp. 157–190.

Article
Goněc, Vladimír. Ústavněprávní problémy meziválečného Československa a právnická fakulta Německé univerzity v Praze : Ludwig Spiegel. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1997, vol. 46, iss. C44, pp. 141–164.

Chapter
Goněc, Vladimír. Úvodem. In: Goněc, Vladimír. Vznik SSSR a sovětská Ukrajina : příspěvek k pojetí počátků sovětské federace. 1988, pp. 5–11.

Chapter
Goněc, Vladimír. Věcný rejstřík. In: Goněc, Vladimír. Vznik SSSR a sovětská Ukrajina : příspěvek k pojetí počátků sovětské federace. 1988, pp. 155–158.

Article
Goněc, Vladimír; Hejl, František. Vědecké dílo Josefa Kolejky : zamyšlení nad jubilantovou tvůrčí činností. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1984, vol. 33, iss. C31, pp. 7–11.

Article
Goněc, Vladimír. Výsledky a perspektivy historiografie vzniku SSSR. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1986, vol. 35, iss. C33, pp. 43–51.

Chapter
Goněc, Vladimír. Závěr občanské války a intervence a přechod k poválečné obnově. In: Goněc, Vladimír. Vznik SSSR a sovětská Ukrajina : příspěvek k pojetí počátků sovětské federace. 1988, pp. 73–94.