Úvodem

Název: Úvodem
Zdrojový dokument: Goněc, Vladimír. Vznik SSSR a sovětská Ukrajina : příspěvek k pojetí počátků sovětské federace. Vyd. 1. Brno: Univerzita J.E. Purkyně, 1988, pp. 5-11
Rozsah
5-11
Typ
Kapitola
Jazyk
česky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence