Dotváření sovětské federace po I. Sjezdu sovětů SSSR

Název: Dotváření sovětské federace po I. Sjezdu sovětů SSSR
Zdrojový dokument: Goněc, Vladimír. Vznik SSSR a sovětská Ukrajina : příspěvek k pojetí počátků sovětské federace. Vyd. 1. Brno: Univerzita J.E. Purkyně, 1988, pp. 113-128
Rozsah
113-128
Typ
Kapitola
Jazyk
česky
Rights access
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence