Revoluční rok 1917

Název: Revoluční rok 1917
Zdrojový dokument: Goněc, Vladimír. Vznik SSSR a sovětská Ukrajina : příspěvek k pojetí počátků sovětské federace. Vyd. 1. Brno: Univerzita J.E. Purkyně, 1988, pp. 13-33
Rozsah
13-33
Typ
Kapitola
Jazyk
česky
Rights access
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence